Седница Градског већа одржана 7. фебруара

Почетак » Седница Градског већа одржана 7. фебруара » Актуелно » Седница Градског већа одржана 7. фебруара

На данашњој седници Градског већа разматрано је осам тачака, док је предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2018. години одложен за неку од наредних седница како би се употпунио. Утврђени су  предлози решења о давању сагласности на програм рада Дома здравља и Здравствене установе Апотека “Ваљево“ за 2018. годину.

Утврђен је  предлог одлуке о усвајању плана реализације кључних елемената у циљу унапређења туристичких потенцијала простора Дивчибара у периоду од 2018. до 2020. године. Ово је трогодишњи план којим се планира улагање у изградњу и реконструкцију постојећих ресурса и инфраструктуре Дивчибара са увођењем нових садржаја и тиме се дефинишу стратешка опредељења у развоју овог туристичког места у наредном периоду. План предвиђа механизам праћења реализације и институционални оквир управљања Дивчибарама, а и краткорочне и средњерочне мере а све у сврху реализације пројектованих циљева који су у складу са Планом генералне регулације Дивчибара.

Чланови Градског већа су утврдили предлог одлуке о изменама одлуке о претварању потраживања града Ваљева према предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом “Дес“ д. о. о. Ваљево у основни капитал града Ваљева у овом предузећу, а такође и закључак о прихватању уговора о конверзији потраживања града Ваљева према овом предузећу.

На данашњем заседању утврђен је и предлог закључка о усвајању програма коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2018. години. Опредељивањем средстава на начин утврђен овим програмом град Ваљево обезбеђује део средстава за набавку противградних ракета, финансирање накнаде противградним стрелцима и тако предузима превентивне мере на смањењу ризика од елементарне непогоде на својој територији. Средства су утврђена Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину  у укупном износу од 5.500.000,00 динара с тим што

ће  износ од 3.000.000,00 динара користити за набавку противградних ракета, а  износ од 2.500.000,00 динара за финансирање накнаде за противградне стрелце.

Утврђен је и предлог закључка о усвајању програма за повећање ефикасности и смањења губитка у водоводном систему Ваљево. Такође је утврђен и предлог закључка о прихватању уговора о поравнању који ће закључити град Ваљево и Кошаркашки клуб “Металац“ из Ваљева.

Све ове тачке биће разматране на седници Скупштине која је заказана за петак 9. фебруар 2018. године.