Седница Градског већа

Почетак » Седница Градског већа » Вести » Седница Градског већа
На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог решења о додели на употребу пословног простора Канцеларији за рурални развој. Овој Канцеларији коју је основало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Град је у складу са уговорoм са Министарством, дао на употребу пословни простор површине 16 квадратних метара у Ул. др Пантића 70, на одређено време до 30. јуна 2010. године. Канцеларија је основана у оквиру пројекта „изградње система подршке руралном развоју“, који подржава ресорно Министарство.
 
На данашњој седници су прихваћене и измене правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за локални развој, прирведу, урбанизам и комуналне послове. Исправка се односи на стручну спрему која је потребна за радно место за скупштинске послове и послове израде електронске базе локалних прописа. Друга допуна се односи на Градску управу за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове. У њој је систематизовано ново радно место за послове ИТ администратора, које неће бити попуњавано, већ ће се у зависности од обима послова повремено ангажовати извршилац. Другом изменом је допуњен опис послова за заштиту и остваривање права националних мањина и етничких група, међусекторску и међуинституционалну сарадњу.
Чланови Већа данас су одбили жалбе привредног друштва „Доре“ Ауто школе „Ас“ и Живка Ристића из Ваљева.

Leave a Comment