Седница Скупштине града 20. јула

Почетак » Седница Скупштине града 20. јула » Актуелно » Седница Скупштине града 20. јула

Након потрвђивања мандата новог одборника Љубисава Мићића, привредника из Голе Главе, који је изабран уместо др Зорана Живковића, који је на претходној седници изабран за заменика градоначелника, одборници Скупштине града Ваљева су расправљали о завршном рачуну буџета града за 2017. годину.

На 25. седници Скупштине града Ваљева чуло се од стране градоначелника Ваљева др Слободана Гвозденовића и начелника Одељења за буџет Жељка Табашевића, да је буџет у 2017. години упркос тешкоћама у реализацији, нарочито због отежаног споровођења јавних набавки, добро планиран и реализован.

„Укупна јавна средства, реализована на приходовној страни, износе 2.950.352.763 динара, или 93 % у односу на план. А расходи су 2.809.998.829,90 динара, што је око 84%“, рекао је начелник Одељења за буџет Жељко Табашевић.

Пред одборницима се потом нашла Стратегија социјалне заштите града Ваљева 2018-2022. године, коју је образложио Радоица Рстић, председник Савета за социјалну политику града Ваљева.

Одборници су усвојила извештаје о раду за 2017. годину јавнх предузећа „Колубара“, „Водовод-Ваљево“, „Видрак“, „Топлана –Ваљево“, „Агроразвој-ваљевске долине“, Туристичке организације Ваљева, као и измене и допуне одлуке о организовању некадашњег „Ваљево-туриста“ као туристичке организације.

Након разматрања, усвојен је извештај о раду Савета за здравље града Ваљева за 2017. годину.

Измењена је одлука о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају. Дата је сагласност на статут Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“, као и измене статута Народног музеја „Ваљево. Измењена је одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње.

Усвојена је одлука о изради плана детаљне регулације за кат.парцелу бр. 7312/8 КО Ваљево, као и измењена одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2017. годину.

Дате су сагласности на измене и допуне програма пословања, као и програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева, Јавног комуналног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара „Ваљево за 2018. годину.

Допуне програма пословања комуналних предузећа „Видрак“, „Водовод“ (као и сагласност на програм коришћења субвенција овог предузећа) и „Топлана“, такође су изгласали одборници на данашњој седници Скупштине града.

Прву измену плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2018. годину такође су прихватили одборници.

Дата је сагласност на употребу имена града Ваљева у називу спортског удружења Стрељачком клубу „Центар плус“, који ће се звати Стрељаки клуб „Ваљево 1880“ и закључак о начину измирења дуга КУД „Ђердан“.

Прихваћено је спровођење конкурса за избор директора предузећа „Колубара“ и „Полет“, а дата је сагласност на одлуку о изменама статута Модерне галерије Ваљево.

Прихваћена је израда плана детаљне регулације за прозводну делатност дрвно-прерађивачке индустрије у делу насељеног места Мрчић.

Потраживање града Ваљева према обвезнику „Ласта“ А.Д. Београд у основни капитал града Ваљева у овом предузећу су прихватили одборници, као и измењену и допуњену одлуку о накнадама за учешће у раду у органима града Ваљева и њиховим радним телима.

Именован је директор Међуопштинског историјског архива Ваљево Бојана Савчић, дипломирани политиколог.

На крају седнице су разматрана и усвојена кадровска решења о именовању и разрешењу чланова надзорних одбора јавних предузећа, установа културе, фондова, комисија, савета и школских одбора.