Седница Скупштине града 30. новембра

Почетак » Седница Скупштине града 30. новембра » Актуелно » Седница Скупштине града 30. новембра

На почетку 28. седнице Скупштине града Ваљева,  Одборничка група СПС-Јединствена Србија – СНП – Наша прича је обавестила да ће шеф ове одборничке групе од сада бити др Љубомир Павић, уместо др Зорана Живковића, који је изабран на функцију заменика градоначелника.

Скупштина града је прихватила закључак да се до краја децембра организује јавна расправа са анализом аерозагађења у Ваљеву и извештајем докле се стигло са изградњом нове депоније у Каленићу и стањем постојеће депоније у Ваљеву.

Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић је рекао да ће на јаву расправу бити позвани да учествују и представници здравствених установа у Ваљеву. Он је указао да граду Ваљеву до сада није стигао ниједан извештај којим би се потврдиле алармантне информације које су се у протеклом периоду појављивале у јавности о загађењу ваздуха у Ваљеву, али да ће град Ваљево и Дом здравља озбиљно приступити утврђивању чињеница и анализи постојећег стања.

„Никакве званичне информације од Завода за јавно здравље, Батута, Агенције за заштиту животне средине нисмо добили. Претпостављам да је повод за захтевање јавне расправе текст који се појавио у штампи, који делује аматерски написан, с обзиром на то какав је ефекат требао да произведе. Хоћу да нагласим да никакав званичан документ, иако су упућени мејлови Заводу за јавно здравље, Институту „Батут“, Агенцији за заштиту животне средине, није стигао. Свакако да ће на јавној расправи са нашe стране учествовати стручна лица. Подржавам овај став и очекујте јавну расправу пре седнице о буџету, у децембру“, рекао је градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић.

Председник Скупштине града Милорад Илић је предложио да се прихвати закључак да се одржи јавна расправа о аерозагађењу у граду током децембра:

„На основу те јавне расправе, донећемо одговарајуће одлуке. Имамо обавезу и да размотримо стање око изградње нове депоније у Каленићу, већ смо донели закључак о томе, ало још нисмо ставили на дневни ред. Зато предлажем да после 20. јануара, после ових празника, одржимо једну седницу на којој ће бити наменске тачке дневног реда- извештај о изградњи нове депоније у Каленићу и тренутно стање наше депоније, као и тема аерозагађења у Ваљеву, са све предлозима и закључцима шта ћемо око тога да урадимо“, рекао је председник Скупштине града Милорад Илић.

Одборници Скупштине града прихватили су предлог да се приступи изради Одлуке о утврђивању некатегорисаних путева на територији града Ваљева. Начелница Градске управе Ваљево Јелица Пањковић- Тешић је рекла да је оформљена Комисија која ће се бавити утврђивањем некатегорисаних путева.

„Међутим, имамо један недостајући документ, који треба да донесе републичка Влада, а тиче се критеријума за категоризацију. И није ово наш немар, него смо просто чекали да добијемо тај акт и бавимо се тиме колико можемо, без комплетне регулативе, која би ову материју могла да целовито уреди“, рекла је начелница Градске управе Јелица Пањковић-Тешић.

Одборници Скупштине града Ваљева су на данашњој седници усвојили Одлуку о просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Ваљева.

Законом о порезима на имовину прописано је да просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе, утврђује свака јединица локалне самоуправе актом надлежног органа, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину.

Усвојен је извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-септембар 2018. године. У периоду од 1. јануара до 30. септембра приходи, примања и пренета средства су реализована у износу од 1.967.713.622,43 динара, односно 56,2% у односу на план. Расходи су реализовани у износу од 1.740.398.781,04%, односно 49,71% у односу на план.

„Имамо тенденцију раста текућих прихода у односу на претходне године. Поређења ради, по завршном рачуну за 2002. годину текући приходи буџета су били на нивоу од око 7.746.827,10 eвра,  a 2017. године текући приходи буџета су око 23.706.714,08 eвра и то када искључимо пренета неутрошена средства и приходе од продаје нефинансијске имовине који не могу бити упоредива категорија“, образложио је руководилац Одељења за финансије и буџет Жељко Табашевић и истакао да су текући приходи највећи у последњих 20 година и у номиналном и у реалном износу.

„Ваљево у односу на број становника има већи буџет од градова и општина из окружења, неупоредиво већи буџет од Лознице и Ужица, већи буџет и од Шапца, у односу на број становника, узимајући у обзир текуће приходе, који су једина упоредива категорија“, закључио је Жељко Табашевић.

Након расправе у Скупштини града, заменик председника Скупштине града Ваљева Михајло Милутиновић је изнео део података о томе шта је све до сада урађено, нарочито по питању инвестиција и рекао да су са Владом Србије формирани тимови,  направљени динамички планови, а за Индустријску зону је направљена агенда у оквиру које делује град Ваљево.

„Урађено је да је у планове ЕПС-а ушла 35-киловолтна трафо станица, која неће решити само проблеме „Стефила“ већ и потребе Индустријске зоне. У „Стефилу“ не граде више фабрике, јер нико не може да добије сагласност за струју, јер су постојећи капацитети пренапрегнути. Овим ћемо то решити. Такође, са Канцеларијом за јавна улагања је решено да се у новој Индустријској зони направи Фабрика за прераду отпадних вода, која ће бити у функцији и „Стефила“ и Горића и свих насеља, јер постојећа канализациона мрежа не може да се користи. Буџетски инспектор није дозвољавао да ми обезбедимо пројекат за болницу. Дуго смо се мучили, док нисмо добили мишљење да локална заједница може да издвоји 50 милиона динара за пројектовање реконструкције болнице. На Дивчибарама је дошло до застоја, а Управа за јавне набавке је одобрила преговарачки поступак и брзо ће бити расписана јавна набавка за наставак радова. Један једини динар не можете повући без сагласности Канцеларије. Желим да кажем да је санација клизишта у Улици Иве Андрића била око 40 милиона и рађена је по истом механизму са Канцеларијом за јавна улагања, све је успешно завршено и људи су задовољни“, рекао је заменик председника Скупштине града Михајло Милутиновић.

Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић је у завршном излагању о извештају извршења буџета рекао да нема раскорака између локалне и централне власти, али да има раскорака између представника централне власти из Ваљева, народног посланика Мике Јокића.

„Што се тиче централне власти, они су задовољни како функционише власт у Ваљеву и то смо имали прилике да чујемо у Београду, када смо разговарали око Индустријске зоне и где су дати динамички планови. Нећу дозволити да било ко посумња у СНС која води овај град, да постоји било какав раскорак са централном влашћу. Расписан је тендер за пројектовање реконструкције Болнице, одобрено од Министарства финансија да град то може да финансира и изабрана је кућа за пројектовање. Како и на који начин пројектант види градску Болницу која није била ни уписана, када је тендер расписан, излишно је расправљати. Ту иде све по плану, онако како смо се договорили са Канцеларијом за јавна улагања. Што се тиче сеоских цевовода, предузеће „Стубо- Ровни“  је расписало тендер за извођење радова, јер је већ поседовало грађевинску дозволу. Није на дивље дато, већ онако како треба. Неко се жалио на тај тендер од 135 милиона и после два месеца је Агенција за јавне набавке пресудила да је „Стубо-Ровни“ било у праву. Нисмо обишли и села која су бастиони Мике Јокића и биће тамо урађени цевоводи. Тачно је да смо пројектовали већи буџет, јер смо мислили да можемо да продамо имовину по цени коју је проценила Пореска управа. Али дошло је време да закони тржишта и потражње у Србији буду разумнији од закона власти и политике. Ко то не схвата, у проблему је“, одговорио је градоначелник Ваљева на примедбе одборника након расправе о извештају буџета.

Прихваћен је извештај о раду Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2017. годину.

Изгласана је Одлука о давању на употребу и привремено коришћење објеката бр. 1 и бр. 2 постојећих на катастарској парцели бр.838/1 КО Тубравић Земљорадничкој задрузи Брезовице-органик Брезовице, Брезовице бб. Земљораднича задруга обратила се захтевом за давање на употребу и привремено коришћење непокретности, које су биле власништво стечајног дужника А.Д. „ВИК“ Ваљево, а које је Република Србија стекла у својини, на основу решења Министарства финансија, Пореске управе-Филијала Ваљево од 2006. године и исте дала на привремено коришћење, чување и управљање граду Ваљеву. У захтеву је неведено да би у објектима била отворена млекара за производњу органског сира и кајмака.

Прихваћен је предлог Одлуке о начину и поступку одређивања назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града Ваљева. Називи морају одговарати историјским или стварним чињеницама и не могу се повређивати општи и државни интереси, национална и верска осећања или вређати јавни морал. Председник Комисије за одређивање назива деловима насељених места, улицама и трговима професор др Мирољуб Ивановић истакао је на данашњој седници да је 78 улица у процедури добијања назива и да је пред Комисијом велики посао, јер 700 улица у граду Ваљеву нема назив.

„Ради се о 700 улица које градска Комисија треба да именује. Добили смо допис Министарства за локалну самоуправу да то урадимо по хитном поступку. Један члан Комисије, која је геометар, довела је у питање како Комисија може да даје имена улицама, а нису решени имовинско-правни односи. Али правници из Градске управе су потврдили допис Министарства. Комисија је упутула допис школама, активима наставника историје, географије и српског језика да предложе значајне личности и географске појмове, председницима месних заједница, установама културе да нам помогну у предлозима. Очекивали смо већу помоћ, а како предлог могу да дају физичка лица, молим вас за предлоге. Када хитна помоћ или полиција, ватрогасци крену да помогну некоме нпр. у великом селу као што је Миличиница, важно је да имају називе улица, како би лакше нашли. Када се лепим путевима у селима, којих је до сада за девет месеци урађено преко 50 километара, доделе и називи, бићемо заиста једна урбана средина“, закључио је расправу о овој тачки дневног реда проф. др Мирољуб Ивановић.

Прихваћене су измене Правилника о категоризацији спортских организација, којим се утврђује категоризација спортских организација са седиштем на територији града Ваљева које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза, критеријуми за рангирање и поступак рангирања спортских организација. Комисија за категоризацију спортских организација у току свог рада је уочила да би у циљу свеобухватнијег и квалитетнијег бодовања и категоризације било потребно допунити прописане критеријуме с обзиром да нису препознати резултати спортских организација које се такмиче у вишим ранговима такмичења, а не остварују пласман у првој половини табеле резултата, образложио је председник комисије Миодраг Лазић. Предложено је да се прописаним критеријумима додају критеријуми који се односе на спортске организације које се такмиче у вишим ранговима такмичења а остварују пласман у другој половини табеле резултата у екипном спорту.

„У оквиру редовних активности, клубови морају да предвиде бесплатне активности. Мислио сам да ће то оберучке прихватити клубови, али нису, јер се спорт претворио у бизнис. Гледајући програме које су предали клубови, само пар клубова је пралнирало бесплатне школе за децу. Нама је циљ да спорт учинимо доступан свима, поготово најмлађима. Цениће се те спортске активности и ово је прилика да извршимо пресек стања у Ваљеву“, образложио је измене првилника председник Комисије за категоризацију спортских организација Миодраг Лазић.

Oдборници су дали сагласност на Одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Топлана-Ваљево“. Такође је усвојено решење о давању сагласности на одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Топлана – Ваљево“ , као и предлог Одлуке о претварању потраживања града Ваљева према обвезнику предузећу „Технохемија“ А.Д. Београд у основни капитал града Ваљева у овом предузећу.

За директора Дома здравља Ваљево је именована др Бранка Антић, специјалиста опште медицине из Ваљева, за директора Апотекарске установе „Ваљево“ именован је dipl. ph Војислав Степановић, а за директора Центра за социјални рад „Колубара“ Катарина Милићевић, дипл. правник.