Седница Скупштине града у петак, 3. новембрa

Почетак » Седница Скупштине града у петак, 3. новембрa » Актуелно » Седница Скупштине града у петак, 3. новембрa

Председник Скупштине Милорад Илић је за петак, 3. новембра заказао 18. седницу Скупштине града Ваљева. Седница почиње у 10 часова у Великој сали Скупштине града.

Дневни ред седнице је:

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

2. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ – ДРУГИ РЕБАЛАНС

3. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО – РОВНИ „КОЛУБАРА“ ЗА 2017. ГОДИНУ

4. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО – РОВНИ „КОЛУБАРА“ ЗА 2017. ГОДИНУ

5. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА КОМУНАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

6. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КОЛУБАРА“

7. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

8. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

9. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА ВАЉЕВА

10. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ РОМА У ВАЉЕВУ

11. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРЕТВАРАЊУ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ВАЉЕВА ПРЕМА ОБВЕЗНИКУ ГП „МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ГРАДА ВАЉЕВА У ГП „МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД

12. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧКА О ПРИХВАТАЊУ УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ВАЉЕВА ПРЕМА ОБВЕЗНИКУ ГП „МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ГРАДА ВАЉЕВА У ГП „МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД

13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАЉЕВО ЗА ПЕРИОД ОД ЈАНУАРА ДО ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

14. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ „АБРАШЕВИЋ“ ВАЉЕВО

15. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДНЕ ПРОСТОРИЈЕ У ЗГРАДИ НА СТАВАМА ПОСТОЈЕЋОЈ НА КАТ.ПАРЦ. БР. 281 КО СУВОДАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „МИЛИЦА НОЖИЦА“ ВАЉЕВО

16. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВИДРАК“ ВАЉЕВО БРОЈ 011-42/17-02 ОД 6.06.2017. ГОДИНЕ

17. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВИДРАК“ ВАЉЕВО

18. ПРЕТРЕС ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ВАЉЕВО

19. КАДРОВСКА ПИТАЊА