Седница Скупштине града Ваљева 9. фебруара

Почетак » Седница Скупштине града Ваљева 9. фебруара » Актуелно » Седница Скупштине града Ваљева 9. фебруара

Одборници Скупштине града Ваљева су на данас одржаној седници, једногласно усвојили предлог да звање почасног грађанина Ваљева понесе фудбалер Матија Настасић. Он је донирао 100.000 евра за уређење Дечјег одељења Опште болнице у Ваљеву.

Након усвајања дневног реда седнице Скупштине града Ваљева, констатована је оставка члана Градског већа Давида Максимовића, који ће до избора новог члана Већа, наставити да обавља ову функцију.

Дата је сагласност на програм пословања ЈКП „Топлана Ваљево“ за 2018. годину. Директор ЈКП „Топлана Ваљево“ Зоран Степановић је образложио програм пословања овог јавног предузећа у 2018. години.

„Планирана је добит од 50 милиона динара, а са тим новцем ће се исплатити рата за кредит КФВ4, за шта је потребно око 40 милиона динара. Остатак из те добити ће бити утрошен за набавку мазута којим ће се вратити позајмљени мазут од 2009. до 2013. године Дирекцији за робне резерве. Планирани приходи за 2018. годину износе 581.000 динара и они зависе од тога да ли ћемо извршити планирано прикључење још 12% у односу на површину која се сада греје. Сада се греје 353.000 квадрата. То највише зависи од прикључења Опште болнице, чија је површина 31.500 квадрата“, рекао је директор „Топлане“ .

Одборници су усвојили и програм коришћења субвенција  и дата је сагласност на програм пословања овог јавног предузећа.

Програмом пословања ЈП „Колубара“ планиране су инвестиционе активности и улагања у износу од  1.008.859.000 динара. „Те инвестиције ће се финансирати из буџета града Ваљева, са  130 милиона динара за изградњу локалних цевовода и система Стубо-Ровни, за капиталне инвестиције 24.677.000 динара, из буџета општина Уб, Лајковац и  Лазаревац ће за израду пројектне документације за наставак радова на регионалном цевоводу за транспорт чисте воде бити издвојено 30 милиона динара. Из Републичке Дирекције за воде добићемо 140 милиона динара за изградњу објеката бране и акумулације бране Стубо-Ровни. Преко Канцеларије за јавна улагања за изградњу регионалног цевовода за транспорт сирове воде од Црпне станице Пакље до Постројења за пречишћавање воде Пећина, биће издвојено 535.446.000 динара и 148.736.000 динара за изградњу регионалног цевовода чисте воде на правцу Дивци-Мионица“, образложио је директор овог предузећа Зоран Митровић.

Одборници су усвојили програме рада јавних предузећа и установа – „Полета“, „Видрака“, „Водовда“, „Агроразвоја-ваљевске долине“ и установа – Туристичка организација Ваљево, Предшколска установа „МИлица Ножица“, Центар за социјални рад „Колубара“, Народног музеја Ваљево, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Завода за заштиту споменика културе, Модерне галерије Ваљево, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Центра за културу, Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“, Установе за физичку културу „Валис“, Међуопштинског историсјког архива.

Усвојен је Акциони план безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева за период од 2018-2020. године.

За директора Народног музеја је именована Јелена Лекић Николић, а за директора Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“ Мирјана Војић, док је за директора Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Милена Урошевић.

Дата је сагласност на програм рада Дома здравља, Здравствене установе „Апотека“ Ваљево. Усвоје је план реализације кључних елеманата у циљу унапређења туристичких потенциајла простора Дивчибара у периоду од 2018-2020. године.

Измењена је одлука о претварању потраживања града Ваљева према обвезнику Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ у основни капитал града Ваљева.

Усвојен је Програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2018. години.  Усвојен је програм за повећање ефикасности и смањења губитка у водоводном систему Ваљево.. Прихваћен је уговор о поравнању, који ће закључити град Ваљево и Кошаркашки клуб „Металац“.