Седница Штаба за ванредне ситуације

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је на седници, одржаној у четвртак, 30. априла 2020. године, донео закључак:

  1. У Закључку Штаба за ванредне ситуације града Ваљева број: 112-545/20-04/1 од 16.04.2020. године, у тачки 3. после реченице: „Трошкови сахране обухватају трошкове: преузимања, превоза, погребне опреме и сахрањивања преминулог“, додаје се реченица која гласи:

„Изузетно, уколико су за преминула лица плаћени трошкови сахране њиховим породицама исплаћује се износ од 60.000,00 динара на име новчане помоћи а у складу са приложеном документацијом.“

  1.  НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да, у складу са Закључком бр. 112-489/1/20-04/1 од 08.04.2020. године и рачунима достављеним од корисника средстава, са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, пренесе следећа средства:

– Друштву за промет ЕУРОПРОМ доо Ваљево за вредност робе утрошене за припрему 455 пакета хуманитарне помоћи социјално угроженим грађанима – износ од 699.363,21 динара.

– Општој Болници Ваљево за набавку 3 дезинфекциона тунела, уређаја за припрему дестиловане воде, 200 вишекратних радних комбинезона, 150 антибактеријских гелова од 250ml и за изведене радове на гастро прековид одељењу – износ од 1.953.555,35 динара.

  1. НАЛАЖЕ СЕ ПУ „Милица Ножица“ да Штабу за ванредне ситуације града Ваљева достави План започињања делатности (попис објеката који ће радити и број деце која ће боравити у њима) и динамику активности на провођењу превентивних мера које су наведене у инструкцији Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19.
  2. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ЈКП „Топлана Ваљево“ да настави са грејањем станова у поподневним и вечерњим сатима за време трајања полицијског часа.
  3. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да започне припреме за појаву новог таласа епидемије израдом Програма активности у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/16).