Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је, на данас одржаној седници, донео следеће закључке:

 

 

  1. За време трајања ванредног стања, у дане када је пензионерима дозвољено кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинстава (окућница), ради куповине намирница одређује се радно време пијаца од 06,00 до 13,00 часова.

 

  1. Од 04. маја 2020. године ЈКП „Видрак“ Ваљево наставиће са наплатом паркирања на општим паркиралиштима.

 

  1.  НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да, у складу са Закључком бр. 112-489/1/20-04/1 од 08.04.2020. године и рачунима достављеним од корисника средстава, са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, пренесе следећа средства:

– Дому здравља Ваљево за набавку заштитне опреме, рукавица – износ од 43.200,00 динара.

 

  1.  ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ ЈКП „Полет“ Ваљево да у месецу априлу 2020. године:

– не наплаћује закуп тезги и кванташког простора на пијацама,

– не наплаћује закуп објеката и пословног простора у власништву, који не раде по Одлуци Владе Републике Србије и

– умање закупнину за износ од 30%, од важећег ценовника, осталим пословним објектима у власништву.

 

  1. НАЛАЖЕ СЕ Стручно-оперативном тиму за епидемије да своје предлоге и закључке доставља Начелнику штаба за ванредне ситуације града Ваљева који ће заједно са Командантом Штаба за ванредне ситуације града Ваљева и Градском управом града Ваљева припремати за седницу Штаба.