Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је на телефонској седници одржаној у среду, 29. априла 2020. године, донео закључак:

  1. Мења се руководилац Стручно-опративног тима за заштиту и спасавање од епидемија др Зоран Живковић, именован Закључком бр. 112-545/20-04/1 од 16. 04. 2020. године, због подношења оставке.
  2. За новог руководиоца Стручно-оперативног тима за заштиту и сапасавање од епидемија именује се досадашњи члан, др. сци мед. Бранка Михољчић.