Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је на седници одржаној у среду, 6. маја 2020. године, донео закључке:

  1. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да у складу са рачунима достављеним од корисника средстава, из сталне буџетске резерве пренесе следећа средства:

– ПД СИНИТРА ДДД доо за обављену превентивну блоковску дезинфекцију у циљу спречавања ширења вируса Корона, коју је контролисало Одељење за инспекцијске послове Градске управа Ваљево – износ од 1.664.000,00 динара, по фактури бр. 07 33-002151 од 29.04.2020. године,

– MERCATOR-S доо за испоручену храну за Пријемно-ургентни центар Опште болнице Ваљево – износ од 398.690,95 динара, по фактурама: бр. 407-ФК-6 од 16.04.2020, бр. 407-ФК-7 од 21.04.2020, бр. 407-ФК-8 од 21.04.2020, бр. 407-ФК-9 од 22.04.2020, бр. 407-ФК-10 од 22.04.2020, бр. 407-ФК-11 од 27.04.2020, бр. 407-ФК-12 од 27.04.2020, бр. 407-ФК-13 од 29.04.2020, бр. 407-ФК-15 од 04.05.2020. и бр. 407-ФК-16 од 04.05.2020. године и

– ГРАФИТИ CО. за израду идентификационих картица и штампање флуоресцентних прслука – износ од 19.200,00 динара, по фактури бр. 18/20 од 22.04.2020. године.

 

  1. Са даном престанка ванредног стања, Општа болница Ваљево престаје са преузимањем хране у MERCATOR-S доо.

 

  1.  Извршити набавку 1000 комада гела за суву дезинфекцију руку и 300 л алкохола за потребе ПУ „Милица Ножица“ Ваљево, у вредности од 380.000,00 динара, из сталне буџетске резерве.

 

  1. За потребе ВП 9845 извршити набавку, од ЈКП Видрак Ваљево, десет (10) канти за одлагање медицинског и немедицинског отпада, рачун бр. 311/2020 од 24.04.2020. године у висини од 40.800,00 динара, из сталне буџетске резерве.

 

  1. За потребе основних школа извршити набавку 200 л алкохола, 700 заштитних маски и 700 пари заштитних рукавица, из сталне буџетске резерве.

 

  1. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да, у складу са Закључком бр. 112-489/1/20-04/1 од 08.04.2020. године и рачунима достављеним од корисника средстава, са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, пренесе следећа средства:

– Заводу за јавно здравље за набавку заштитне опреме, 300 заштитних комбинезона, 10 паковања заштитних рукавица и 1060 заштитних маски (више модела) – износ од 537.720,00 динара,

– Дому здравља Ваљево за набавку заштитних рукавица и др. материјала – износ од 76.800,00 динара и

– Општој болници Ваљево за набавку материјала за извођење радова на преграђивању оперативног блока на 3. спрату и три апарата, пулсна оксиметра – износ од 192.000,00 динара.