Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је, на данас одржаној седници, донео следеће закључке:

 

  1. ДОЗВОЉАВА СЕ успостављање јавног градског и приградског превоза на територији града Ваљева почев од 12.05.2020. године.
  2. ОБАВЕЗУЈУ СЕ путници да користе личну заштитну опрему (маске и рукавице), као и да се придржавају свих других мера у циљу превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID 19 (физичка дистанца, улазак у аутобус један по један…)
  3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СП „Ласта“ а.д. Београд да спроводи мере превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID – 19 у складу са Инструкцијом.
  4. УКИДА СЕ посебан облик градског превоза путника на територији града Ваљева у циљу омогућавања радних обавеза и задатака медицинског и немедицинског особља које је запослено у Општој болници Ваљево за време трајања ванредног стања које је уведено због епидемије заразне болести COVID – 19 на посебној линији Иверак – Општа болница Ваљево са даном доношења овог закључка.
  5. Овај закључак објавити на интернет страници града Ваљева и доставити СП „Ласта“ а.д Београд и Општој болници Ваљево.
  6. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да, у складу са Закључком бр. 112-489/1/20-04/1 од 08.04.2020. године и рачунима достављеним од корисника средстава, са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, пренесе следећа средства:

– Удружењу родитеља, деце и младих ометених у развоју, Загрљај из Ваљева – износ од 114.785,00 динара.