Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је на седници одржаној у уторак, 19. маја 2020. године, разматрао извештај Стручно-оперативног тима за прикупљање и реализацију помоћи грађанима Ваљева.

Командант Штаба, градоначелник др Слободан Гвозденовић је предложио да се уз претходно спроведену интерну аланизу квалитета воде од стране ЈКП „Водовод Ваљево“ од 20. маја у рад пусте фонтане и јавне чесме.

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева апелује на повећану личну одговорност сваког појединца, у породици, на улици, јавном и радном месту у спровођењу мера личне заштите.

Неопходно је доследно спровођење свих противепидемијских мера у јавним установама и привредним друштвима, правним лицима и у објектима предузетника.

ИЗВЕШТАЈ

СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ВАЉЕВА

Градски Штаб за ванредне ситуације, закључком од 26.03.2020. године формирао је Стручно опертивни тим за прикупљање и реализацију помоћи грађанима Ваљева, током трајања ванредног стања које је уведено као последица епидемије вируса Ковид-19.

Град је 30.03.2020.године код Управе за трезор, Министарства финансија Републике Србије отворио наменски рачун бр. 840-0000005063741-75 са ознаком Град Ваљево-Донација Ковид-19 – Ваљево.

Прва средства на наведени рачун уплаћена су 31.03. а последња уплата књижена је 05.05.2020. године.

Укупно је у наведеном периоду уплаћено 11.085.750,54 динара.

Како је договорено да се највећи део прикупљених средстава искористи као помоћ зравственим установама, а један део да се искористи као помоћ социјално угроженим грађанима, коришћен је следећи  модел рада:

Руководиоци здравствених установа дефинисали су приритетне потребе за средствима заштите, дезинфекције, опреме или радова. Стручно оперативни тим у сарадњи са руководством Штаба за ванредне ситуације усаглашавао је и дефинисао наведене захтеве и затим их као предлог СОТ-а на седницама Градског Штаба усвајао. Сви корисници ових средстава прибављали су од својих добављача одговарајуће предрачуне,  на основу којих је вршен пренос средстава на њихов рачун и остајали у обавези да доставе доказе да је пренетим средствима плаћен управо тај рачун. Сва документација је заведена, оверена и чува се у одељењу за финансије и буџет Градске управе.

Од 10.04. до 11.05. 2020. ( дана припреме Извештаја) са наведеног рачуна исплаћено је укупно

10.970.965,04дин и то:

  1. Општој Болници Ваљево ……………………………. 4.977.816,65дин
  2. Дом Здравља Ваљево…………………………………. 2.177.407,60дин
  3. Завод за јавно здравље Ваљево …………………. 1.055.448,80дин
  4. Ветеринариа, Ваљево ……………………………….. 1.543.200,00дин
  5. Еуропром, Ваљево ……………………………………       699.363,21дин
  6. Град Ваљево ………………………………………………….517.728,80дин

 

Преостала средства на дан 11.05.2020. године Закључком Штаба за ванредне ситуације  биће уплаћена

7.Удружењу Загрљај, Ваљево ……………………….    114.785,50дин

За наведене износе купљена је заштитна опрема, дезифицијенти, друга неопходна опрема и за потребе Опште болнице изведени су одређени радови.

Ставка Еуропром, односи се на набавку 455 пакета помоћи социјално угроженим грађанима, подељеним према евиденцији и моделу Центра за социјални рад, док се ставка Ветеринариа односи на трошкове дезинфекције заједничког простора стамбених зграда на територији града Ваљева.

Средства, књижена на Град Ваљево су вредност заштитне опреме ( из контигента купљеног од предузећа Публик доо, Ваљево)  коју је Град доделио установама,институцијама, предузећима и грађанима у тренутку када они сами то нису могли набавити.

ИЗВЕШТАЈ  И ПРЕПОРУКЕ  СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА   О ИНФЕКЦИЈИ КОВИД-19

ПРИКАЗ ПО ИЗВЕШТАЈУ  ЗЗЈЗ

Табела 1. Приказ оболелих, хоспитализованих,у кућној изолацији,излечених и умрлих у периоду 15.04.-18.05.2020.

Табела 2. Евиденција  о броју узетих узорака  на Covid-19   од 14.04.2020- до 18.05.2020.године

 

Број/место Болница ЗЗЈЗ ДЗ Ваљево укупно
14.4.2020 25 0 48 110
15.4.2020 11 0 47 68
16.4.2020 11 40 46 138
17.4.2020 29 1 31 97
18.4.2020 17 0 4 36
19.4.2020 0 0 0 0
20.4.2020 26 0 14 43
21.4.2020 17 3 32 97
22.4.2020 11 1 53 68
23.4.2020 10 7 18 52
24.4.2020 81 6 30 173
25.4.2020 42 1 34 121
26.4.2020 0 0 33 33
27.4.2020 84 1 33 154
28.4.2020 57 1 34 150
29.4.2020 27 0 18 64
30.4.2020 80 6 30 176
01.05.2020. 21 3 29 82
02.05.2020. 23 1 19 64
04.05.2020. 46 2 47 119
5.5.2020 57 21 40 160
06.05.2020. 63 3 0 83
7.5.2020 81 48 63 268
8.5.2020 43 31 144 260
9.5.2020 30 46 122 237
10.5.2020 0 0 56 56
11.5.2020 66 20 39 134
12.5.2020 51 22 40 141
13.05.2020. 55 17 36 130
14.5.2020 32 17 46 104
15.5.2020 32 14 25 86
16.05.2020 27 0 0 69
17.05.2020 22 0 13 35
18.05.2020 54 0 46 102
Укупно  у КО 1231 312 1257 3697

 

Укупан број узетих узорака од 23.03.2020. године у Граду је 3521.

Закључак и предлог мера:

 У последња 72 сата нема новооболелих .

 Актуелна епидемиолошка ситуација  у Граду, појава новооболелих 15.08 и 16.05 2020 (импортованих случајева из иностранства), захтева додатни опрез:јер та лица уколико се тестирају у року од 24 часа по уласку у земљу, укида се мера кућне изолације.

 – Сваког појединца повећавањем личне одговорности  свуда у породици, на улици, радном месту, у ресторану, кафани, кафићу, на пијаци, трговини, у шетњи, у апотеци, у здравственој установи и др: ношењем личне заштитне опреме, појачаном хигијеном руку, поштовањем социјалне  и физичке дистанце и избегавањем боравкаа у групи, као и

 – Доследно спровођење свих наложених, предложених и препоручених мера  у јавним установама и службама, у привредним друштвима, правним лица и у објектима предузетника .