Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је на седници одржаној у уторак, 26. маја 2020. године донео следеће закључке:

  1. НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије Градске управе града Ваљева да у складу са Уговором ПОВ. бр. 80-28/2019-01 од 24.09.2019. године, из сталне буџетске резерве изврши плаћање износа од 1.641.600,00 динара Вујић телевизији Ваљево за извештавање током ванредног стања ( у периоду од 18.03.2020. до 06.05.2020. године ) , по рачуну број 34/20 од 07.05.2020. године.
  2. НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за финансије Градске управе града Ваљева да, у складу са Закључком бр. 112-489/1/20-04/1 од 08.04. 2020. године и рачунима достављеним од корисника средстава, са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, пренесе следећа средства:- Дому здравља Ваљево за набавку заштитне опреме, 3.200 комада рукавица – износ од 46.080,00 динара.
  1. НАЛАЖЕ СЕ субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање града Ваљева да доставе извештај о раду за време ванредног стања Градској управи града Ваљева, која треба да припреми збирни извештај и анализу рада Штаба за ванредне ситуације током ванредне ситуације, према смерницама за садржај извештаја и елементима по којима се израђује, достављеним у прилогу дописа Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву од 15.05.2020. године и достави Комаданту и Начелнику Штаба за ванредне ситуације најкасније од 04.јуна 2020. године.
  2. Образује се стручни тим у саставу:

1) Милан Михаиловић, Начелник Штаба за ванредне ситуације града Ваљева и

2) Др сци. мед. Бранка Михољчић, руководилац Стручно – оперативног тима за заштиту и спасавање од епидемија ради обиласка и контроле примене мера за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД – 19 код правних лица, предузетника и у установама културе где постоји ризик од враћања епидемије.

Захвалницу команданту Штаба за ванредне ситуације др Слободану Гвозденовићу је на крају данашње седнице, уручио командант Касарне „Војвода Живојин Мишић“ пуковник Зоран Смиљанић. У име Војске Србије, захвалница је уручена за остварену сарадњу и донацију средстава за борбу против заразне инфекције Ковид-19.