Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

На данашњој седници Штаба за ванредне ситуације, због несигурне епидемиолошке ситуације изазване наглим повећањем броја новооболелих од вируса Ковид 19 донете су наредбе, препоруке и апели :

 

1.Налаже се ЈKП „Видрак“ да појача мере чишћења , прања улица, дечијих игралишта и спортских терена, као и простора око здравствених установа ( Болница, Дом здравља и ЗЗЈЗ Ваљево ).

  1. Налаже се ЈКП „Полет“ да врши редовно чишћење, прање, дезинфекцију простора и опреме свих пијаца у граду.
  2. Налаже се ПУ „Милица Ножица“ да доследно спроводи све мере наложене од Министарства здравља и Министарства просвете.
  3. Налаже се Установи за физичку културу „Валис“ да доследно спроводи све инструкције и упутства надлежних органа која се односе на спровођење противепидемијских мера на отвореним и затвореним базенима и другим теренима којимa управља.
  4. Налаже се да општински инспекцијски органи појачају инспекцијски надзор и врше контролу спровођења противепидемијских мера ( просветна инспекција- надзор обданишта, саобраћајна инспекција- градски, приградски и такси превоз, комунална инспекција и полиција – осталe објектe ) заштите од вируса Ковид-19, о томе сачине службену белешку и о евентуално уоченим неправилностима исту проследе надлежној инспекцији на даље поступање.
  5. Препоручује се републичким инспекцијским органима да појачају инспекцијски надзор из делокруга своје надлежности, како би се појачала контрола поштовања спровођења Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 68/2020), Закона о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. закон), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид 19 („Сл. гласник РС“, бр. 66/2020), као и других позитивно-правних прописа.
  6. Апелује се на грађане да поштују и спроводе превентивне мере заштите од вируса Ковид-19, да посебно поштују социјалну и физичку дистанцу, као и ношење маски у затвореном простору.
  1. Апелује се на послодавце који послују на територији града, да доследно спроводе све предложене и неопходне превентивне мере у складу са прописима, у циљу осигурања заштите и здравља запослених, радно ангажованих лица и странака.
  2. Штаб позива организаторе прослава да с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, поступе одговорно и одложе одржавање прослава. Уколико се одлуче за одржавање прослава од посебног је значаја да се и организатори и учесници прослава строго придржавају датих препорука.
  3. Штаб ће свакодневно пратити развој епидемиолошке ситуације и у зависности од актуелног стања предузимати неопходне мере, укључујући забране окупљања, ограничавање радног времена угоститељских објеката и друге мере у складу са одлукама Kризног штаба Републике Србије.