Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева, на телефонској седници одржаној 02.07.2020. године, донео је следећи закључак:

 1. Обавезно је ношење маски које покривају нос и уста у затвореном простору ( јавне установе, јавна  предузећа, привредна друштва, банке, поште, објекти за промет роба и пружање услуга, тржни објекти, кладионице и други  пословни објекати)  и отвореном где није могуће обезбедити физичку дистанцу од 1,0 метар. Број особа у објекту одређује физичка дистанца од 2,0 метра.
 2. Обавезују се наведени објекти да на улазу поставе дезо-баријере са одговарајућим дезинфекционим средством. У објектима је потребно спроводити што чешће чишћење, проветравање и дезинфекцију. У тоалетима  обавезно обезбедити сапун, папирне убрусе и дезинфекциона средства на бази алкохола.
 3. Обавезно је ношење маски које покривају нос и уста у јавном превозу (градски, међуградски и други организовани превоз) за возаче, редаре, контролоре и путнике, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила. Лицима без заштитне маске се забрањује улаз у возило јавног превоза или организованог превоза. Број и распоред путника у возилу треба да је такав да омогућава прописану удаљеност међу њима од најмање 1,0 метар.
 4. Обавезно је ношење маски које покривају нос и уста у такси возилу за путнике, а за возаче и рукавице, као и стално проветравање и дезинфекција возила.
 5. Обавезују се угоститељски објекати да рад прилагоде тако да број особа за столом не може бити већи од двоје, изузев породица са децом, уз поштовање обавезне дистанце од 2,о метра између столова. Број особа у објекту се ограничава тако да се обезбеди удаљеност од најмање 2,0 метра од других особа у свим правцима. Сви запослени су у обавези да носе маске и/или визире и рукавице, док су послодавци дужни да обезбеде адекватна средства за дезинфекцију руку која ће бити лако доступна на улазу, тоалетима и столовима.
 6.  Обавезују се све образовне установе (предшколске, школске и високошколске), да пријемне и друге испите, као и упис организују уз примену свих мера заштите (физичка дистанца од 2,0 метра, ношење маске и /или визира и рукавица) по препорукама надлежних министарстава.
 7. Обавезују се козметички, фризерски салони, салони лепоте, „fitness“- центри и теретане да рад организују уз спровођење свих мера заштите препоручених од надлежних институција које се односе на запослене и кориснике услуга (ношење заштитне маске, визира и рукавица).
 8.  Обавезују се отворени базени, „SPA“ и „Wellness“ центри да обезбеде и спроводе све мере заштите по упутству и инструкцији Кризног штаба и Института за јавно здравље Србије.
 9.  Обавезују се корисници паркова, дечјих и спортских игралишта да одржавају физичку дистанцу и где за то не постоје услови, ношење маске.
 10. Обавезују се стамбене зграде да врше чишћење и дезинфекцију заједничких просторија два пута недељно.
 11.  Обавезно је чишћење, прање улица и јавних површина уз употребу адекватних дезинфекционих средстава.
 12. За спровођење обавезујућих мера одговорни су предузетници, одговорна лица у правним лицима и физичка лица.
 13.  Обавезују се градске инспекцијске службе на вршење инспекцијске контроле спровођења наложених мера.
 14. Обавезно је спровођење мера Кризног штаба РС.
 15. Обавезно је праћење и оцењивање актуелне епидемиолошке ситуације од надлежних институција и благовремено информисање Штаба.
 16. Одредбе наложених мера примењиваће се почев од 03. јула 2020. године.