Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је, на данас одржаној седници, донео следећу наредбу:

НАЛАЖЕ СЕ:

  1. Градској управи да изради План прве и медицинске помоћи града Ваљева
  2. Градској управи да изради План асанације града Ваљева
  3. Јавним предузећима и осталим ангажованим субјектима града Ваљева да о спроведеним активностима дневно извештавају Штаб за ванредне ситуације града Ваљева.
  4. Градској управи града Ваљева да обезбеди помоћ у заштитним средствима и пакетима хране за Удружење за помоћ деци са посебним потребама „Наши снови“, Друштву за церебралну парализу „Ваљево“ и Удружењу родитеља деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју „Загрљај“ Ваљево према захтевима које су доставили.
  5. Управницима зграда и станарима да се организују у појачаним мерама чишћења зграда
  6. Да се дезифекциона средства на бази алкохола дају породицама где се налазе лица у изолацији и самоизолацији
  7. Да се хлорни препарати у одређеним концентрацијама користе за улице, тргове и јавне површине, као и за унутрашње просторе у зградама, домаћинствима и јавним установама, где је то могуће. Где није могуће, користиће се препарати на бази алкохола.
  8. Налаже се Одељењу за финансије Градске управе Ваљева да отвори наменски подрачун код Управе за трезор ради прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања. Средства ће се користити на основу закључака Штаба.