Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева , на данас одржаној седници, донео је следеће наредбе:

НАЛАЖЕ СЕ:

 1. Да се обезбеде средства за набавку 10 моторних леђних прскалица. Наведене прскалице биће смештене у Градској управи града Ваљева и користиће се за дезинфекцију  према исказаним потребама.
 1. Да се обезбеде средства за извођење радова у операционом блоку Опште болнице Ваљево.
 1. ЈКП „Водовод- Ваљево“ Ваљево да обезбеди:
 • Праћење квалитета сирове воде, вршење појачане интерне лабораторијске контроле воде свих  водовода којим управља, у складу са имплементираним стандардима и системима, доследно спровођење прописане процедуре ДХП и ДПП и систем ХЦЦП, а по потреби примењивање и корективних мера и вођење прописане евиденције,
 • Континуирано водоснабдевање потрошача здравствено исправне и безбедне воде за пиће како са централног водовода у Ваљеву и Дивчибарама тако и из сеоских водовода којим управља (Кукаљ, Прскавац, Ваљевска Каменица и др.),
 • За насеље Балачка свакодневно довољно воде из цистерни и пуњењем постојећих резервоара,
 • Дневно информисање писаним путем Штаба за ванредне ситуације града Ваљева о безбедности водоснабдевања на градском и сеоском подручју и евентуално предузетим корективним мерама
 1. НАЛАЖЕ СЕ агресивније истраживање остварених контаката са лицима зараженим вирусом ковид-19, следећим службама:

– Служби поливалентне патронаже која преузима послове Завода за јавно здравље Ваљево,

– МУП-у Републике Србије, Полицијској управи Ваљево и

– Општој болници Ваљево у току дијагностичког поступка.

 1. НАЛАЖЕ СЕ субјектима који раде услужне делатности да, у циљу спречавања контаката особља са асимптоматским клицоношама, уведу појачане мере обезбеђења постављањем физичких баријера између запослених и корисника услуга. Такође се обавезују да изврше обуку запослених о понашању за време ванредног стања, да им обезбеде комплетну заштитну опрему (капа, маска, рукавице и мантил) и појачају мере хигијене целокупног простора.
 1. НАЛАЖЕ СЕ особама над којима се спроводи здравствени надзор да се убудуће јављају МУП-у Републике Србије, Полицијској управи Ваљево која треба да настави са контролом лица која се налазе у изолацији.
 1. НАЛАЖЕ СЕ породицама које су у изолацији да до краја поштују све наложене мере и да се по потреби обраћају ситуационом центру Града ради набавке потребних намирница и лекова.
 1. У Закључку о образовању стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање од епидемија бр. 112-422/20-04/1 од 15.03.2020. године мења се Руководилац тима др Марија Гавриловић, директор Завода за јавно здравље и за новог Руководиоца именује досадашњи члан, др Бранка Антић, директор Дома здравља Ваљево.

Овлашћује се др Бранка Антић да досадашње извештаје о раду стручно-оперативног тима преузме од др                             Марије Гавриловић а да их почев од 03.04.2020. године сама припрема и даје одговоре на сва медицинска                           питања.

 1. НАЛАЖЕ СЕ грађанима да спроводе мере личне и узајамне заштите у стамбеним зградама.
 1. НАЛАЖЕ СЕ управницима стамбених зграда да спроводе мере личне и узајамне заштиту у стамбеним зградама за које су одговорни и да о предузетим мерама редовно извештавају Градску управу града Ваљева слањем извештаја на мејл [email protected].
 1. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ преглед потенцијалних локација и одређивање привремених објеката – болница за прихват пацијената са лакшом клиничком сликом.
 1. Надлежном одељењу Градске управе града Ваљева да предузме све неопходне радње у циљу реализације посебног облика градског превоза путника на територији града Ваљева у циљу омогућавања радних обавеза и задатака медицинског и немедицинског особља које је запослено у Општој болници Ваљево за време трајања ванредног стања које је уведено због епидемије заразне болести COVID – 19 и то на линији Иверак – Општа болница Ваљево са саобраћајним предузећем „Ласта“ а. д. Београд на основу закљученог уговора о јавно – приватном партнерству у обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ваљева.
 2. Надлежном одељењу Градске управе града Ваљева утврђивање релације којом ће се обављати превоз, дефинисање термина полазака, обезбеђивање неопходних информација и предузимање других мера које ће омогућити функционисање превоза.