Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева  

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева   » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева  

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је, на данас одржаној седници, донео следеће наредбе:

  1. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП Видрак и ПД Синитра да доставе извештаје о спроведеној дезинфекцији у протеклој недељи који ће садржати следеће податке: попис улица, јавних површина и објеката који су дезинфиковани и количине коришћених средстава.

 

  1. НАЛАЖЕ СЕ Црвеном крсту Ваљево да достави податке о волонтерима и извештај о акцијама које спроводи.

 

  1. НАЛАЖЕ СЕ Ситуационом центру Градске управе Ваљево да доставе извештај који ће садржати следеће податке: број примљених позива са коментаром о најчешћим питањима.

 

  1. Даје се сагласност на План мера и активности на сузбијању пандемија који је припремио МУП РС, Полицијска управа Ваљево, Одељење за ванредне ситуације у Ваљеву.

 

  1. За формирање привремених болница на територији града Ваљева одређују се следећи објекти:

– Истраживачка станица Петница са 180 лежаја,

– Дом ученика „Ваљево“, Пољопривредне школе Ваљево са 104 лежаја и

– Хотел „Нарцис“ Ваљево са 100 лежаја.

 

I  Поводом проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије у циљу спречавања ширења вируса COVID-19, НАЛАЖЕ СЕ :

 

  1. Ангажовање друштва „Ветеринариа“ д.о.о Ваљево које ће вршити дезинфекцију у свим заједничким објектима и површинама стамбених заједница биоцидним производима, а све по спецификацији коју одреди Стручно-оперативни тим Штаба за ванредне ситуације града Ваљева,

 

  • Набавка 150 пари ХТЗ опреме за потребе ЈКП „Видрак“ Ваљево, а све према спецификацији коју достави ЈКП „Видрак“,

 

  • Набавка једног ТВ монитора Општој болници Ваљево ради праћења пацијената на инфективном одељењу.

 

II  Ангажовање друштва из тачке 1. и набавка  средстава из тачке 2. и 3. платиће  се са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, у складу са закључком Штаба за ванредне ситуације.