Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Седница Штаба за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је, на данас одржаној седници, донео следећу наредбу:

 

  1. Налаже се Градској управи Ваљева да са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор, у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, изврши плаћање рачуна од 2.079.720,00 динара за „Публик“ д.о.о. (за набавку потребне заштитне опреме за здравствене и остале републичке и градске институције)

 

  1. Налаже се Градској управи да организује рад лица која ће испред трговинских објеката, банака и других јавних установа где се окупља већи број корисника помагати грађанима и упозоравати на примену мера личне и узајамне заштите. За ту сврху набавити 100 флуоресцентних прслука на којима треба да се одштампа грб града Ваљева и међународни симбол цивилне заштите.

 

  1. Поништава се закључак коим је промењен руководилац Стручно-опреативног тима за заштиту и спасавање од епидемија, тако да је др Марија Гавриловић, дирекотр Завода за јавно здравље, руководилац тима.

 

  1. Налаже се Стручно-оперативном тиму за заштиту и сапасавање од епидемија да седнице одржава пре седнице Штаба за ванредне ситуације града Ваљева, на који треба да достави извештај о епидемиолошкој ситуацији у Граду, ради инфрмисања чланова Штаба и објављивања података на сајту града Ваљева.