Сити волк (City walk) пројекат

Почетак » Сити волк (City walk) пројекат » Актуелно » Сити волк (City walk) пројекат
_DSC0045_DSC0031_DSC0005_DSC0032_DSC0034_DSC0040_DSC0043

У наставку реализације пројекта Сити волк (City walk), партнери у овом пројекту су јуче боравили у Ваљеву, где су се упознали са туристичким и привредним потенцијалима града.

Партнерима из Словеније, Мађарске, Словачке, Хрватске, Румуније, Бугарске, Чешке, Аустрије и Србије представљене су могуће локације за успостављање зона за пешаке, што је и циљ овог пројекта, који се финансира из Европског фонда за регионални развој (ЕРДФ) и Инструмента претприступне помоћи (ИПА). Предвиђено је 2,38 милиона евра за сарадњу на оснивању пешачких градова у дунавској регији, од чега опредељена средства за град Ваљево износе 135.400 евра.

У оквиру овог пројекта, град Ваљево ће промовисати пешачке и бициклистичке стазе, биће постављена нова туристичка и друга сигнализација, као и организоване многобројне активности и догађаји, са циљем да се подигне свест грађана о значају усвајања здравих стилова живота и кретања, урбаној мобилности и заштити животне средине.

Партнерима који су боравили у Ваљеву детаље пројекта Сити волк је представио Данило Чех, менаџер пројекта.

Пројекат је почео у децембру 2016. године и планирано је да се оконча у мају 2019. године, са циљем успостављања и ширења зона за пешаке у градовима дунавског региона. То је један од четири приоритета Дунавског транснационалног програма, који ће учврстити обавезе везане за стратегију Европа 2020 ка три димензије паметног, одрживог и инклузивног развоја.