Скупштина града о хитним радовима на заштити Ваљева од поплава

Почетак » Скупштина града о хитним радовима на заштити Ваљева од поплава » Вести » Скупштина града о хитним радовима на заштити Ваљева од поплава
На дневном реду данашње седнице Скупштине града нашло се 27 тачака. Скупштина је констатовала избор нових одборника Синише Илића, који је заменио Марину Андрић (СПС), Жељка Ђукића, уместо Зорана Јаковљевића (ДС), а Владана Томашевића заменио је Срђан Мирчетић (ГГ Победа). Одборничкој групи СПС-ПУПС-ЈС-СДПС приступила је некадашња одборница ДС-а Маја Радојевић Жарковић.
 
На почетку седнице се расправљало о заштити Ваљева од поплава. Заменик градоначелника Жарко Ковач је истакао важност доношења овог плана, а хитност је образложио тиме да ова одлука мења грађевинску дозволу, за коју је потребно више времена, а од суштинског значаја је да се град што хитније заштити од поплава. У оквиру Национачног програма претприступних фондова ЕУ (ИПА) за 2014. годину, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ је доставило Министарству пољопривреде и заштите животне средине предлоге за унапређење заштите угрожених подручја у Србији. Након експертизе поплавног догађаја у мају 2014. године, урађена је техничка документација хитних радова за заштиту Ваљева од великих вода реке Колубаре, у дужини од 5082 м и притока Обнице (1251м) и Јабланице (1280м). Изградња у нерегулисним зонама, санација постојећег уређеног тока, реконструкција комуналне инфраструктуре у зони обала насипа постојећег и нерегулисаног корита Колубаре, обостране заштитне стазе на обали и систем за евакуацију унутрашњих вода из плавних зона насеља, су предмет споразума Града и ЈВП „Србијаводе“, чија је вредност 2,8 милиона евра.
 
Усвојен је и План генералне регулације за део насељеног места Бранковина, којим се урбанистички решава ово знаменито место и отвара могућност његовог даљег развоја. Усвојена је одлука о додели локације за изградњу амбуланте у Дивцима. Изградњу ће финансирати коју ће финансирати Министарство здравља и Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја, а Град ће обезбедити потребне дозволе. Уз закључке да се Градском већу упути иницијатива да се заштите интереси запослених у Радио Ваљеву, пре свега путем отпремнина, као и да Градско веће нађе могућност финансирања овог медија путем програмских активности, одборници су прихватили модел приватизације Радио Ваљева, као и измене и допуне програма пословања овог медија за 2015. годину.
 
Скупштина је са дневног реда скинула и тачку која се односила на разматрање информативног акта Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, а који се односи на брану Стубо -Ровни, јер овлашћени представник са овог факултета није дошао на седницу. Једна од наредних седница Скупштине у потпуности ће бити посвећена изградњи бране Стубо -Ровни, одлучили су одборници на данашњој седници и обавезали директора ЈП “Стубо Ровни” Миодрага Марковића да за седницу Скупштине обезбеди релевантне представнике надлежних републичких институција.
 
Усвојена је измењена одлука о јавним паркиралиштима, као и одлука о решавању стамбених потреба запослених лица у органима града Ваљева. Председник Скупштине Михаило Јокић је образложио ову одлуку потребом да се реши правни статус запослених у Управи који су корисници ових станова, а који због непостојања адекватне одлуке немају правни основ да измирују своје обавезе за комуналне услуге. “ Да би увели ред и заштитили законом те људе од мене су тражили да то поново ставим на дневни ред. Ми морамо и да утврдимо о ком броју људи се ради. Неки тамо не плаћају ни воду ни струју. Због тога доносимо одлуку. Овде се не ради о праву функционера да добију службене станове. Једини разлог је да досадашњи корисници станова коначно реше проблеме са становима“, рекао је Михаило Јокић. Са 27 гласова је усвојена одлука о отуђењу непокретности из јавне својине града Ваљева.
 
“Наша намера није да се распродајом имовине, попуњавају буџетске рупе. Идеја да се имовина која није у функцији и није у употреби прода. Раније је донета одлука о продаји индустријске зоне “Стефил”, јер ми немамо средства да сами уредимо ту зону. Ту ће се прикупити 600.000 евра и прикупиће се солидан новац и тиме би Индустријска зона могла да се стави у функцију. Да би на Дивчибарама било какав пројекат спровели у дело, а да се то види, предложено је да прода камп “Бреза”. Новцем који прикупимо од продаје Дома војске и од осталих локација, усмеримо у изградњу неког од капиталних објеката”, рекао је Жарко Ковач, заменик градоначелника Ваљева, образлажући одлуку о продају Дома војске и кампа “Бреза” на Дивчибарама.
Усвојена је одлука о преносу права управљања на дограђеном базену-балону у оквиру СРЦ “Петница” на Установу за физичку културу “Валис”, као и да се приступи реконструкцији и доградњи фудбалског стадиона на Пећини.
 
На дневном реду данашњег скупштинског заседања нашла се и тачка којом се Удружењу бораца додељују нове просторије у Пантићевој улици број 70.
 
Усвојен је и закључак о годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину, као и опративни план одбране од поплава града Ваљева за воде 2. реда. Прихваћен је извештај о остваривању програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у 2014. години. Усклађена је и одлука о образовању робних резерви града Ваљева, као и одлука о оснивању Јавног предузећа “Агроразвој-ваљевске долине”.
 
Дате су сагласности на измене плана консолидације ЈКП “Топлана Ваљево”, као и на цене зоохигијенских услуга ЈКП “Видрак”. Прихваћен је предлог Завода за урбанизам и комуналне делатности Србије за пријаву на програм “Унапређење јавне расвете у Србији” и покретање пројекта јавно-приватног партнерства. Одлучено је и да се ангажује ревизор за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града за 2014. годину. Усвајањем кадровских питања и сетом одборничких питања, завршена је 25. седница Скупштине града Ваљева. Комплетне одлуке са ове седнице биће објављене у Службеном гласнику града Ваљева, који ће бити доступан и на сајту града Ваљева.

Leave a Comment