Скупштина града о ребалансу буџета, симболима и стратешким документима

Почетак » Скупштина града о ребалансу буџета, симболима и стратешким документима » Вести » Скупштина града о ребалансу буџета, симболима и стратешким документима
Ребаланс буџета Града, избор градских симбола, план капиталних инвестиција, Стратегија локалног одрживог развоја, најважније су одлуке које су одборници Скупштине града Ваљева усвојили на данашњој седници.
 
На почетку данашњег заседања Скупштине града, одборницима су се обратили представници Удружења бораца рата, радници “Градца“ и “Стефила“. Они су затражили помоћ Града у решавању проблема због којих им је, како су истакли, угрожена егзистенција. Представници штрајкачког одбора „Градца“ су подсетили да су у штрајку шест месеци због неисплаћених зарада, а радници „Стефила“ су предочили одборницима и јавности да се противе продаји имовине фабрике у бесцење.
 
Радници су затражили активнији однос челника града према њиховим проблемима. Заменик градоначелника Станко Терзић је поновио да градско руководство хоће да помогне, али  због законских и уставних одредби мало тога Скупштина града може да учини по питању решавања проблема радника. Усвојен је закључак да се упути иницијатива Народној Скупштини Републике Србије да што пре донесе Закон о борачко-инвалидској заштити.
 
Одборници су усвојили  предлог  Драгана  Јеремића да Градска управа у сарадњи са другим релевантним институцијама и установама направи социјалну карту становништва како би се тачно знало колико грађана је на ивици егзистенције и који је то број којима је помоћ неопходна,  за које у градској каси треба да се обезбеди новац.
 
Након усвајања дневног реда, верификован је мандат новом одборнику са листе СПС-ПУПС Александру Вучићевићу, уместо досадашњег одборника Милована Антонијевића.
 
Образлажући предлог другог ребеланса буџета, градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић је рекао да укупни приходи износе  1,7 милијарди динара, односно приход је смањен за 136 милиона (7%). Највеће смањење је од закупа земљишта, док се највећи проценат раста очекује од локалних прихода самоуправе. „С обзиром на то да су увећани приходи од пореза на зараде, ова чињеница охрабрује“, нагласио је градоначелник, објаснивши да то значи да има нових запошљавања. Он је истакао да су председници 151 општине и града у Србији потписали заједничку петицију којом се тражи да се врате трансфери локалним самоуправама. „Само у тој ставци град може да рачуна на 150 милиона“, рекао је градоначелник.
 
Што се тиче расходне стране буџета он је задржао свој социјално-развојни карактер. И поред тога што су позиције фонда за грађевинско земљиште смањене, то не значи да се одустало од појединих пројеката и инвестиција, указао је градоначелник.   
 
Образлажући Стратегију одрживог развоја града Ваљева 2010-2020. године, градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић је рекао да је ово општи стратешки план развоја града Ваљева који даје смернице и подстицаје за будући развој. „Ова Стратегија омогућиће да Град Ваљево конкуруише за предприступне фондове Европске уније, чиме ћемо моћи да реализујемо важне инфраструктурне пројекате у Граду“, рекао је градоначелник.
 
Начелница Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове Тијана Тодоровић одборницима је представила методологију и целокупан поступак доношења овог стратешког долкумента: „Процес израде ове Стратегије представља заједнички приступ два програма, Програма за подстицај економском развоју општина (МЕГА) који финансира Америчка агенција за међународни развој (USAID), а спроводи „The Urban Institute“ и програма Exchange 2 којi финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО), а уз потпуну посвећеност и ангажованост представника Града Ваљева. Стратегија одрживог развоја града Ваљева базирана је на методолошком оквиру који је настао као резултат пројекта Exchange 2 у циљу методолошке стандардизације процеса стратешког планирања за потребе Сталне конференције градова и општина и локалних самоуправа у Србији.“
 
План капиталних инвестиција (ПКИ) је следећи стратешки документ, који су усвојили одборници Скупштине града. У питању је дугорочни план, који се односи на период од 5 година, који је намењен решавању ширих интереса и потреба града. Главни део овог документа је преглед предложених инвестиција (пројеката) по приоритетима распоређених по годинама реализације, са дефинисаним носиоцима реализације, механизмима и изворима финансирања, очекиваним резултатима, ризицима и мерама за њихово предупређивање. Пројекат који се налази у ПКИ је онај чија вредност прелази 10.000.000,00 динара.
 
Помоћник градоначелника Радивоје Милутиновић је рекао да је овај план базичан документ, који представља подлогу за будући капитални развој града. „Овакви планови се праве на период од 4 до 6 година, а ми смо се одлучили на период од 5 година, како би управо обухватили период дужи од мандата једне власти, чиме се обезбеђује континуитет у реализацији ових пројеката“, рекао је Милутиновић. Одговарајући на примедбе опозиције да се на пример, Карађорђева улица већ две године налази у градском буџету, а да се још није реализовала, Милутиновић је рекао:
 
„Град претходних година није имао подршку Министарства за НИП, јер се мало пројеката финансирало из НИП-а. Ове године смо добили средства за реконструкцију главне градске улице и без обзира што смо та средства добили тек сада када је крај године, ми се морамо припремити за изградњу ове улице, јер би било неозбиљно да нам ова средства пропадну“, рекао је помоћник градоначелника.
 
Доношењем одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, врши се усклађивање локалне регулативе са одредбама Закона о планирању и изградњи. Наведени закон регулише располагање грађевинским земљиштем у јавној својини кроз отуђење или давање у закуп ради изградње.
 
Поједине одредбе предложене одлуке усклађене су са Уредбом о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде.
 
Одлука о мањим монтажним и објектима привременог карактера донета је због потребе усклађивања са Законом о планирању и изградњи. Предложеном одлуком прецизније се регулише постављање киоска, монтажних објеката сезонског типа (летње и зимске баште), привремених објеката трговачко-угоститељске делатности, монтажних објеката.
 
Разлог за доношење Одлуке о отпису камате на пристигле обавезе по основу изворних јавних прихода Града Ваљева садржан је у потреби стварања правног основа за измирење обавеза под повољнијим условима. Ови услови су донети по основу одређених изворних јавних прихода од стране обвезника који су у доцњи и с тим у вези, за уредније измиривање њихових текућих обавеза, а што је била и основна намера Закона о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, који је Народна Скупштина Републике Србије донела 05. новембра 2008. године.
 
У наставку седнице Скупштине града донет је сет одлука које се односе на овлашђење Градског већа да одлучује о прибављању, отуђењу и коришћењу средстава Града, закључци о отклањању последица елементарних непогода и чињеница око преузимања Аутобуске станице од стране Привредног друштва „Ласта“ Београд. Одборници су прихавтили писмо о ангажовању Града на имплементацији пројекта „Колубарски регионални систем за водоснабдевање“, као и пренос удела у ЈП за коришћење водопривредног система „Ровни“ Ваљево.
 
„Пројекат изградње будућег водосистема захтева да у његовом финансирању учествују све општине које ће користити овај систем. У изградњи бране Ровни, до сада је са 100 одсто средстава учествовала Република Србија. У изградњи водосистема до свих општина, 8,4 милиона евра ће се обезбедити из предприступних фондова Европске уније, 5 милиона из НИП-а, а 1,4 милиона из средстава Дирекције за воде и општиа, корисника будућег водосистема“, рекао је директор ЈП „Колубара Ровни“ Љубомир Муцић.
 
Одлуком о поверавању обављања комуналне делатности  линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ваљева, овај посао је као и до сад поверен Саобраћајном предузећу „Ласта“ и Предузећу за превоз путника „Европа-бус“ д.о.о. Ваљево.
Прихваћена је Одлука о преносу права својине са ЈП „Скијалишта Србије“ на Град Ваљево, као и права на управљање објекта ски-стазе „Црни врх“ Установи за физичку културу „Валис“.
Изменама и допунама Одлуке о правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године Ваљево је постао први град у Србији, који је у потпуности обухватио све породице палих бораца и бораца, тако да су сви обухваћени мерама економске помоћи.
 
„У складу са својом економском ситуацијо, Ваљево је учинио велике напоре да помогне свим продицама палих бораца и борцима из нашег краја. У свим потезима које смо предузимали у претходном периоду, Град се према овим људима односио са дужним пијететом, а тако ће бити и убудуће“, рекао је заменик градоначелника Станко Терзић.
 
Усвојена је и Одлука о броју деце у васпитним групама у Установи за децу предшколског узраста „Милица Ножица“, као и промена статута ове установе.Прихваћен је и измењен Уговор о партнерству између Ваљева и пољског Свидника, Одлука о давању у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини, као и пренос права имовине Радио Ваљева на Град, али и сагласност на програм пословања овог информативног предузећа.
 
Ван снаге је стављено решење о додели на употребу пословних просторија у Ул. Др Пантића 70 и Чика Љубине бб, као и у Улици 15. септембра 11.
 
 
 
 

Leave a Comment