Скупштина града усвојила први ребаланс буџета

Почетак » Скупштина града усвојила први ребаланс буџета » Вести » Скупштина града усвојила први ребаланс буџета
Одборници Скупштине града на данашњој седници усвојили су одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2009. годину.  Овом одлуком, приходи буџета су уместо 1.900.000.000 динара, до краја године пројектовани на 1.600.000.000. „Повод за овај ребаланс буџета је одлука Владе Републике Србије којом је смањен трансфер средстава локалним самоуправама. Ваљеву је трансфер из републичког буџета умањен за 146 милиона динара, што је за нас у овом тренутку значајно“, истакао је градоначелник Зоран Јаковљевић говорећи о ребалансу буџета. „Поред тога, значајна корекција у буџету извршена је и у ставци приходи од давања у закуп земљишта на период од 99 година где је износ смањен за 185 милиона динара. Ми смо предвидели издавање локација којима град располаже, а за које знамо да су заинтересовани инвеститори, али то је још у фази припреме. У сталним смо преговорима са њима и наше очекивање је да ће се ти приходи у буџету реализовати. Ипак, уколико се то не деси, можемо до краја године очекивати други ребаланс буџета“, оценио је градоначелник Јаковљевић.
 
„Нећемо одустати од најважнијих инвестиција. Радимо на томе да за затворен базен до краја године одредимо локацију и да урадимо нови пројекат Хале спортова. Значајне корекције извршили смо и у расходима. Средства за рад Скупштине града су значајно смањена – 25%, такође, смањени су и расходи на позицији Градоначелник и Градско веће – 33,8%. Уштеде су направљене и када је реч о повећању плата, јер то није планирано. Смањене су специјализоване услуге, трошкови путовања и набавке канцеларијског материјала. У оквиру рада Градских управа смањење трошкова је за око 20 милиона динара и то су трошкови који се односе на плате, које су смањене, док су додатна средства обезбеђена за опремање скупштинске и шалтер сале од Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Примера ради, нисмо смањили средства планирана за субвенције за запошљавање и средства за социјална давања, јер сматрамо да нам је то један од приоритета“, рекао је градоначелник.    
Станко Терзић, заменик градоначелника града Ваљева у свом излагању о ребалансу буџета, нагласио је да су ресорна министарства у протеклих нешто више од годину дана определила око 1.200.000.000 динара, од тога највише  за радове на брани и акумулацији „Ровни“, али и за наставак изградње школе у Брђанима, за наставак радова на топлификацији града, за изградњу путева, санацију клизишта, за измену пројекта Хале спортова…
 
„Треба истаћи да су приходи буџета града Ваљева у првих осам месеци ове године већи за 23% него у истом периоду предходне, а то је најбољи показатељ доброг рада ресоних служби у Градским управама. Изворни приходи, порез на доходак, на имовину, таксе су за 13% већи него у истом периоду прошле године. То су јасни показатељи да домаћински бринемо о средствима града са којима располажемо“, истакао је Терзић.  
 
Одборници Скупштине града, поред осталог, дали су сагласност и на измене и допуне програма пословања за 2009. годину: ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ и ЈКП „Видрак“. Усвојена је и одлука о допуни одлуке о организовању друштвеног предузећа за вршење комуналних услуга и промет робе „Полет“ као јавно комуналног предузећа, као и предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ваљева за 2009. годину. Скупштина је дала сагласност и на предлог решења о давању сагласности на статут Фондације за талентоване ученика и студенте града Ваљева, као и на предлог одлуке о износу пореза на пољопривредно и шумско земљиште за текућу годину. Скупштина је дала сагласност и на одлуку управног одбора ЈКП „Водовод“ о кредитном задужењу овог предузећа због предстојећих радова на реконструкцији Фабрике воде.
 
Дневни ред допуњен је са шест тачака, које су одборници прихватили. Усвојен је  закључак о вансудском поравнању које ће закључити града Ваљево и КУД „Ђердан“, закључак о прихватању уговора о конституисању службености, који ће закључити град и скупштина станара стамбене зграде у улици др Пантића 114-116 и привредно друштво „GATE“, д.о.о Ваљево. Такође, одборници су прихватили и предлог решења о именовању управног и надзорног одбора Центра за културу, предлог решења о именовању Савета сталне манифестације града-Меморијална трка „Генерал Ђукић“, као и предлог решења о разрешењу и именовању члана надзорног одбора ЈКП „Топлана“.
 
На данашњој седници Скупштина је усвојила и закључак да Градска управа помогне радницима „Дувана“ у контактима са ресорним министарством да остваре право на социјални програм.

Leave a Comment