Скупштина града усвојила тарифни систем за грејање

Почетак » Скупштина града усвојила тарифни систем за грејање » Вести » Скупштина града усвојила тарифни систем за грејање

На петој седници Скупштине града са дневног реда је скинута тачка која се односила на предлог за разрешење председника Скупштине града Ваљева Горана Лучића, јер је седам одборника Српске напредне странке повукло своје потписе. У обавештењу које су ови одборници упутили председнику Скупштине наведено је да су одлуку о повлачењу потписа донели „након низа новонасталих и промењених околности у протеклом периоду“.
Одборници Скупштине на данашњој седници усвојили су извештај мандатно-имунитетске комисије којим се одлаже доношење одлуке о престанку мандата одборницима: Драгану Поповићу, др ђури Михаиловићу, Витомиру Митровићу, Славољубу Селаковићу, Зорану ђурђевићу, Сузани Петровић и Радоју ђурићу, због активирања бланко оставки поднетих од стране Српске радикалне странке, до правоснажног окончања парничних поступака који се воде у Општинском суду у Ваљеву. На доношење ове одлуке реаговао је одборник Срђан Радовић: „Ми смо очекивали од комисије да ће одузети мандате одборницима СРС који више нису чланови, али за разлику од других градова у Србији, то се код нас није десило“.
Вишечасовна расправа на данашњој седници уследила је и приликом разматрања и усвајања тарифног система за обрачун и испоручење топлотне енергије и извршених услуга којим се поред осталог одређују групе тарифних купаца, елементи и ставови за обрачун цене топлотне енергије и услуга, као и критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена топлотне енергије.
Драган Деспотовић, директор ЈП „Топлана“ овом приликом нагласио је „да је ова одлука системска и неопходно је њено доношење како би грејна сезона у Ваљеву нормално функционисала“. У расправи о овој одлуци одборници опозиције поред осталог тражили су да се грађанима појасни шта одлука о тарифном систему заправо значи, затим да се дефинише јасан циљ овог јавно комуналног предузећа, да се предложи реорганизација и нова систематизација радних места, да се одговори на питање које повољности има потрошач који уредно плаћа рачуна за грејање, да се расправља о стратегији система даљинског грејања у Ваљеву и да се да одговор на питање која је коначна цена грејања по метру квадратном у Ваљеву.
„Сва питања опозиције су конструктивна и о њима је Градско веће такође расправљало. Закључили смо да је ово предузеће потребно реорганизовати, односно формирати ново, што је у плану за следећу годину. Деспотовић је већ доставио предлог реорганизације. Што се тиче саме одлуке, Градско веће је закључило да је у овом тренутку неопходно њено доношење, јер овакав начин обрачуна примењују све топлане у Србији“, рекао је овом приликом Радивоје Милутиновић, члан Градског већа и помоћник градоначелника.
„Што се тиче реорганизације предузећа“, додао је Деспотовић током ове расправе, „нова Топлана захтева високостручне људе, едуковане за овај посао, па ће то подразумевати и нову систематизацију радних места“.
Одборници Скупштине града Ваљева једногласно су усвојили одлуку о допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године уз закључак да се обавезује Градско веће да сагледа могућност да до почетка примене ове одлуке изврши допуну одлуке у односу на породице палих бораца на тај начин што ће се накнада трошкова комуналних услуга исплаћивати у висини стварних трошкова, а накнада електричне енергије у висини 3% од просечне зараде, али и да одреди критеријуме за одређивање ове накнаде за сеоска домаћинства.
Љубомир Брадић, председник штрајкачког одбора ратних војних резервиста Ваљева обратио се одборницима у име ратних војних инвалида и овом приликом рекао: „Желим да вам се захвалим у нади да ћете решити проблеме бораца. Одлука је одлично написана, али напомињем да породице палих бораца такође морају остварити права на ослобађање од плаћања комуналних обавеза. Ако треба ускратите од укупне суме тај износ, који се процењује на око 400.000 динара на годишњем нивоу, нама ратним војним инвалидима и преусмерите њима. Осим тога, ми нећемо одустати од захтева да се подигне споменик палим борцима у самом центру града. То питање решите са урбанистима“, поручио је Брадић одборницима.
Скупштина града Ваљева на данашњој седници прихватила је предлог пројекта „Стварање визије града Ваљева“ који се реализује у сарадњи са градом Ситард-Хеленом Краљевине Холандије у оквиру програма ЛОГО Еаст 2, а чији је циљ да се пренесу искуства овог холандског града у стварању њихове визије града и да Ваљево до септембра 2009. године, уз примену метода кроз овај пројекат, добије своју визију као полазну основу за израду Стратегије развоја.
Опозиција је у више наврата изнела своје примедбе на предлог ове одлуке, негодујући због начина израде визије, на првом месту због прихватања идеје да Ваљевце едукују на ову тему тимови људи из једног холандског града, уместо да сами стварамо визију свог града.
Коментаришући премедбе опозиције, одборник Весна Ћирић овом приликом је нагласила: „Градска власт има визију града, али прихвата ову сарадњу са Ситард-Хеленом, на првом месту због размене искуства, јер су она драгоцена. На тај начин бићемо у прилици да применимо примере добре праксе из градова Европске уније, а потом да сами донесемо један овакав акт“.
На данашњој седници именован је Савет за безбедност града Ваљева који броји 9 чланова и чији је председник Зоран Јаковљевић, градоначелник Ваљева. Такође, Скупштина је именовала и Радну групу за решавање статуса објеката који се уклањају у поступку привођења земљишта намени утврђеној планом генералне регулације Дивчибара.
Одборници Скупштине града поред осталог, донели су одлуку и о изменама статута ЈКП „Видрак“, као и о изменама и допунама статута ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“.

Скуопштина је прихватила и решење о допуни решења о именовању Комисије за привреду, као и решење о допуни решења о именовању чланова управног одбора ЈП „Ваљево-турист“.

 

Leave a Comment