Скупштина града Ваљева 28. децембра

Почетак » Скупштина града Ваљева 28. децембра » Актуелно » Скупштина града Ваљева 28. децембра

У току је пета седница Скупштине града Ваљева, која се одржава у Центру за културу Ваљево. Одборници ће на данашњем заседању разматрати више од 20 тачака дневног реда, међу којима је најважнија тачка буџет града Ваљева за 2021. годину.

Између осталог одборници ће разматрати и следеће тачке дневног реда:

– Претрес предлога одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама;

– Претрес предлога одлуке о измени Одлуке о боравишној такси;

– Претрес предлога одлуке о изменама Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта;

– Претрес предлога закључка о усвајању плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2021. годину;

– Претрес предлога кадровског плана за 2021. годину у Градској управи града Ваљева, заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева;

– Претрес предлога решења о давању сагласности на другу измену и допуну програма коришћења субвенција ЈКП „Полет“ Ваљево из буџета града Ваљева за 2020. годину;

– Разматрање извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Полет“ Ваљево за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године;

– Претрес предлога решења о давању сагласности на измену и допуну програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево за 2020. годину;

– Разматрање извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године;

– Претрес предлога решења о давању сагласности на измене и допуне програма управљања и одржавања сеоских водовода ЈКП„Водовод-Ваљево“ у 2020. години;

– Разматрање извештаја о раду на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“, „Прскавац“, „Горња Грабовица“ и „Жабари“ за 2019. годину;

– Разматрање извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године;

– Разматрање извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године;

– Разматрање извештаја о реализацији програма пословања ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема стубо-ровни „Колубара“ из Ваљева за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године;

– Претрес предлога Одлуке о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја;

– Претрес предлога закључка о усвајању програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2020. годину – друга измена;

– Претрес предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о већем обиму права породици са децом и о финансијској породици за подстицање рађања деце;

– Претрес предлога одлуке о измени Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера;

– Претрес предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о чувању и одржавању знаменитог места Бранковина;

– Кадровска питања.