Скупштина наставила заседање

Почетак » Скупштина наставила заседање » Вести » Скупштина наставила заседање
У наставку 11.седнице Скупштине града Ваљева усвојен је предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ваљева за ову годину. Одборници су усвојили и одлуку о изради Плана детаљне регулације за деоницу пута Седлари-Лелић, као и одлуку о усклађивању Плана генералне регулације „Центар“.
 
Скупштина је донела и одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора са јавним конкурсом и то: јавног предузећа  „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, јавно комуналног предузећа „Водовод“, јавно комуналног предузећа „Топлана“, јавно комуналног предузећа „Видрак“, јавно комуналног предузећа „Полет“ и ЈИП „Радио Ваљево“.
 
Осим тога, одборници Скупштине донели су одлуку о давању земљишта у закуп Православној епархији ваљевској, одлуку о давању сагласности фудбалским клубовима на коришћење земљишта, као и одлуку о упућивању иницијативе Влади Републике Србије за именовање градоначелника града Ваљева као представника града Ваљева у регионални Развојни савет за регион Шумадије и Западне Србије.
 
Одборници Скупштине града, између осталог, на данашњем наставку 11.седнице,  усвојили су и низ решења о разрешењу и именовању чланова управних, надзорних, школских одбора, као и чланова Савета за безбедност града и Савета за безбедност саобраћаја.
 
Са дневног реда скинуте су две тачке и то: претрес предлога закључка о усвајању измена и допуна Програма комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, као и претрес предлога закључка о упућивању захтева за разрешење са дужности в.д. директора Завода за заштиту споменика културе Немање Радојичића.

Leave a Comment