Скупштина о отклањању последица од поплава

Почетак » Скупштина о отклањању последица од поплава » Вести » Скупштина о отклањању последица од поплава
Констатовање ништавности решења Скупштине града Ваљева о разрешењу председника Скупштине др Михаила Јокића прва је тачка дневног реда 21. седнице, која је данас одржана у Ваљеву. Одборници су констатовали престанак функције досадашње председнице Скупштине Славице Пантелић Цупаћ. Ове тачке су усвојене на основу пресуде Управног суда о поништавању решења о разрешењу др Михаила Јокића са места председника Скупштине 28. фебруара 2014. године.
 
Пре усвајања дневног реда, одборници су прихватили да им се на крају седнице могу обратити представници НВО Дијалог, Патриотског блока за заштиту Грачанице и Истинољубља. Представницима Удружења потрошача Ваљева, који су желели да учествују у расправи о “Топлани”, одборници нису изгласали право да се обрате Скупштини.
 
Скупштина је усвојила предлог да се покрене иницијатива за избор кошаркаша Милоша Теодосића за почасног грађанина Ваљева, као и да се упути иницијатива Влади Србије да се не уводе санкције Русији. Није прихваћен предлог одборника ГГ “Победа” Љубомира Брадића да Скупштина подржи захтеве адвоката и полицајаца који штрајкују. 
Одборници су констатовали оставку досадашњег шефа одборничке групе Демократске странке Александра Ранковића и потврдили мандат новој одборници ове странке Драгици Драгојловић.
 
 

Одборници су упознати о мерама предузетим на отклањању последица проузрокованих поплавама, а о томе их је информисао заменик градоначелника Жарко Ковач. Он је истакао да је град предузео све што је било у надлежности локалне самоуправе и да се чека да држава почне са реализацијом усвојених програма изградње и обнове кућа и инфраструктуре. У Ваљеву је процењена штета 1.129.000.000 динара на објектима, инфраструктури, објектима јавних предузећа и пољопривреди. Усвојен је овај извештај, као и извештај о ангажованој механизацији за време одбране од поплава.
 
Одборници су учествовали у расправи о изменама и допунама тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије и извршених услуга, методологије за утврђивање трошкова прикључка грејних инсталација, плана за консолидацију ЈКП “Топлана” Ваљево. Владајућа већина је образложила и неопходност кредитног задужења уочи предстојеће грејне сезоне. Прихваћено је да се на период од 36 месеци, “Топлана” задужи у износу од 80 милиона динара за набавку енергента и одржавање текуће ликвидности.
 
Након паузе, одборници су у наставку седнице разматрали Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – јун 2014. године. По питању извештаја доста одборника је узело учешћа у расправи. Градоначелник Станко Терзић је информисао  одборнике да је град Ваљево у протеклом шестогодишњем периоду  био добар пример локалне самоуправе, која је домаћински,савесно, економично и одговорно водила јавне финансије. Редовно су измириване све обавезе према буџетским корисницима, исплате зарада су биле редовне, није се каснило тако да текућа ликвидност није довођена у питање. Нагласио је да су постојале значајне инвестиције и поред тешке ситуације. Сваке године су проширивана права у области социјалне заштите, тако да  Ваљево служи као пример добре – позитивне социјалне  праксе у Србији. Градоначелник је даље истакао да су граду смањени трансфери и да је буџет за првих шест месеци реализован са 43,5 одсто средстава од планираног буџета за 2014. годину. 
 
Након расправе и информисања одборника од стране градоначелника усвојен је Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар – јун 2014. године.
 
Одборници су даље усвојили План генералне регулације „Центар“, као и Одлуку о изради плана генералне регулације за насеље Бранковина, Одлуку о мрежи основних школа, као и Одлуку о мрежи Предшколске установе на територији града Ваљева.
 
Дата је  сагласност на измене и допуне програма пословања Дирекције за робне резерве града Ваљева за 2014. годину, а усвојене су и мере за  заштиту пољопривредног земљишта на територији града Ваљева. 
 
О предлозима Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Ваљево и о предлозима Комисије за кадровска, административна питања и радне односе изјаснили су се одборници на данашњем заседању.
 
За директора ЈКП „Топлана-Ваљево“ именован је  дипломирани економиста Дејан Филиповић, а за директора ЈКП „Видрак“ Ваљево Ђорђе Милановић, такође дипломирани економиста. Туристичку организацију Ваљево ће водити у наредном периоду дипломирани туризмолог Драгица Чанковић.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment