Скупштина о Радио Ваљеву

Почетак » Скупштина о Радио Ваљеву » Вести » Скупштина о Радио Ваљеву
Скупштина града Ваљева донела је одлуку о измени одлуке о моделу и методу приватизације Јавног информативног предузећа Радио Ваљево. Скупштина града Ваљева је у складу са Законом о приватизацији донела одлуку о моделу и методу приватизације ЈИП Радио Ваљева. Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији, измењен је члан 20. Закона и прописано да је субјект приватизације дужан да изврши попис и процену фер тржишне вредности целокупне имовине и обавеза и капитала са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, у складу са законима којима се уређује рачуноводство и међународним рачуноводственим стандардима, у року од 30 дана од дана објаве јавног позива за прикупљање писама о заинтересованости из члана 18. овог закона, као и да у том року податке достави Агенцији. 
 
У складу са чланом 20. Закона о приватизацији и захтевом Агенције за приватизацију од 2. јуна 2015. године, ЈИП Радио Ваљево је 25. јуна доставило попис и процену фер тржишне вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31. децембар 2014. Агенција за приватизацију је 26.јуна 2015. доставила граду Ваљеву попис и процену фер тржишне вредности имовине, обавеза и капитала ЈИП Радио Ваљево ради измене одлуке којом је утврђена почетна цена. Доношењем ове одлуке Скупштине града, извршава се обавеза прописана Заком о приватизацији и ствара се основ за даље спровођење поступка приватизације овог јавно информативног предузећа.
 
„Процењена вредност капитала Радио Ваљева је 408.000 динара. То је нова процењена вредност по којој се продаје Радио Ваљево, које ће ићи у продају два пута ако прва продаја не успе. Први пут иде са 100% процењене вредности, а ако то не успе друга продаја ће бити за око 130.000 динара“, рекао је између осталог помоћник градоначелника Милорад Илић образлажући одлуку на данашњој седници Скупштине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment