Скупштина усвојила низ важних одлука

Почетак » Скупштина усвојила низ важних одлука » Вести » Скупштина усвојила низ важних одлука
Одборници Скупштине града Ваљева усвојили су Стратегију руралног развоја, стратешки документ Града који дефинише укупан развој села и побољшање квалитета живота на селу у периоду од 2012. до 2022. године. Стратегија садржи низ значајних пројеката и заснована је у три основна правца развоја, први је јачање конкурентности пољопривредних газдинстава, други правац се односи на привлачење инвеститора у области прехрамбене индустрије и трећи правац је јачање квалитета живота на селу и састоји се из низа инфраструктурних и других пројеката. За овај стратешки документ позитивно су се изјаснили и поједини опозициони одборници, оцењујући га као свеобухватног и квалитетног.
 
Скупштина је усвојила и Акциони план енергетског сектора града Ваљева за период до 2020. године, Мастер план за обновљиве изворе енергије, одлуку о социјалној заштити, одлуку о изменама и допунама одлуке о сталним манифестацијама у области културе и спорта.
 
Између осталог, одборници су дали сагласност и на програме пословања јавних предузећа и установа у 2012. години и то: ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“,  ЈКП „Водовод“, ЈКП „Топлана“, ЈКП „Полет“, Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“, ЈКП „Видрак“, ЈИП „Радио Ваљево“, Дирекције за пољопривреду и робне резерве, Туристичке организације, Центра за социјални рад, Центра за културу, Народног музеја, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Међуопштинског историјског архива, Завода за заштиту спонемика културе, Модерне галерије, Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, Установе за физичку културу, као и КУД „Абрашевић“.
 
Одборници су највећу пажњу посветили програмима пословања јавно комуналних предузећа, њиховом плану и програму за ову годину и инвестиционим улагањима. Програмом пословања за 2012. годину ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ планирала је укупне приходе од око 467 милиона динара што је за 32 одсто више у односу на предходну годину. Највећи приход планиран је из Фонда за грађевиснко земљиште у износу од 260 милиона, из буџетског Фонда за путеве 90 милиона, а од прихода за инвестиције из буџета града око 46 милиона. За рад Дирекције планиран је приход од око  40 милиона динара. За инвестициона улагања у 2012. години планирана су средства у укупном износу од око 58 милиона динара. Најзначајније инвестиције су на изградњи топловодне мреже од 25 милиона и изградњи инфраструктуре у индустријској зони и на полигону у укупном износу од 20 милиона динара.
 
ЈКП „Топлана“ програмом је предвидела да на пролеће почне са изградом вреловодне мреже за прикључење Болнице захваљујући донацији Владе Републике Чешке уз учешће града Ваљева. Пројекат подразумева систем кључ у руке, постављање вреловодних цеви, подстанице. У току си и разговори са донаторима о могућности да се овај пројекат реализује у овој години, како би Болницу прикључили на вреловод у наредној грејној сезони. Иначе, програмом послвоања овог предузећа у 2012. години, за укупне инвестиционе активности,  за наставак изградње вреловодне мреже, изградњу топлотних подстаница,  укључујући и изградњу вреловодног котла капацитета 50 MW, планирана су средства у износу од око 187 милиона динара. 
 
ЈКП „Видрак“ у 2012. години програмом пословања предвидео је укупна инвестициона улагања у износу од 108 милиона динара и то сопственим средствима око 51 милион, средствима буџета Републике Србије 42 милиона и средствима буџета Града у износу од око 14 милиона динара. Ово јавно комунално предузеће планира да реши изђубравање и складиштење смећа у Ваљеву.План је да се у току следеће године затвори постојећа депонију и да се од ње направи парк.
ЈКП „Водовод“ је у текућој години планирао инвестициона улагања у износу од око 124 милиона динара и то у реконструкцију и изградњу објеката водовода и канализације- 94 милиона и у набавку опреме 30 милиона динара. Водовод наставља са инвестицијама и планира да у овој години уложи у системе око 104 милиона динара, од чега су сопствена средства око 60 милиона, а око 46 милиона очекују да ће добити од Министарстав пољопривреде и водопривреде за наставак пројеката Ваљево-Бранковина. У овој години, план је да се реши питање водоснабдевања на Дивчибарама, као и да се пусти погон у Каменици. 
 
Укупна инвестициона улагања у брану и акумулацију Стубо-Ровни у 2012. години планирана су у износу од око две милијарде седамсто милиона динара, што је за 360 одсто више у односу на процену извршења у предходној години и то је највећа инвгестиција у ваљевском крају у овој години.  Иначе, објекти овог система су у завршној фази, у овој години се очекује завршетак чишћења корита језера бране, где је преко 50 одсто радова већ извршено, а преостало је да се заврши монтирање машинске и електро опреме на телу бране, да се уради систем за даљинско управљање и осматрање и да се приступи изградњи цевовода до Лајковца и Лазаревца.
 
Од 48 тачака дневног реда, одборници једино, по први пут,  нису усвојили одлуку о додели награде града Ваљева која се традиционално додељује поводом обележавања Дана града-20. марта.   

Leave a Comment