Штаб за ванредне ситуације

Почетак » Штаб за ванредне ситуације » Актуелно » Штаб за ванредне ситуације

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева, на данас одржаној седници је донео следеће закључке:

1. Полазећи од актуелне епидемиолошке ситуације и смањења броја позитивних на вирус COVID-19, као и потребе за обезбеђивањем новчаних средстава за набавку неопходне опреме и средстава за дезинфекцију и заштиту, након извршена два круга дезинфекције стамбених заједница, престаје потреба за даљим ангажовањем друштва „Ветеринариа“ д.о.о Ваљево по Наредби Штаба за ванредне ситуације града Ваљева бр. 112-484/2020-04/1 од 06.04.2020. године.

Прва фактура друштва „Ветеринариа“ д.о.о Ваљево бр. 1674/2020 од 15.04.2020. године у износу од 1.543.200,00 динара плаћена је у складу са Наредбом Штаба за ванредне ситуације града Ваљева број: 112-484/2020-04/1 од 06.04.2020. године са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања.

Друга фактура платиће се из средстава сталне буџетске резерве.

Управници стамбених зграда обавезни су да наставе са организовањем дезинфекције стамбених заједница у складу са Закључком Штаба за ванредне ситуације града Ваљева бр. 112-476/20-04/1 од 01.04.2020. године.

 

2. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да, у складу са Закључком бр. 112-489/1/20-04/1 од 08.04.2020. године и рачунима достављеним од корисника средстава, са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, пренесе следећа средства:

– Општој болници Ваљево за набавку 300 комада заштитних визира – износ од 71.640,00 динара,

– Дому за старе особе „Добра кућа Деспотовић“ за набавку заштитних средстава (потребе ће се одредити накнадно),

– Удружењу Загрљај за набавку заштитне опреме и средстава (потребе ће се одредити накнадно).

 

3. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, изврши плаћање рачуна Предузећу Публик из Ваљева за испоручену заштитну медицинску опрему у износу од 1.008.652,00 динара:

– једнократне медицинске маске – 10.000 комада и

– заштитне наочаре – 360 комада.

 

4. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ установама заштите културног наслеђа: библиотеке, музеји, архиви и галерије, чији је оснивач град Ваљево а који су обуставили рад Одлуком о проглашењу ванредног стања, да наставе са радом најкасније од 27. априла 2020. године.

Руководиоци установа су дужни да запосленима и корисницима обезбеде примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље, а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19.