Штаб за ванредне ситуације, 21. април

Почетак » Штаб за ванредне ситуације, 21. април » Актуелно » Штаб за ванредне ситуације, 21. април

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева је на седници одржаној у уторак, 21. априла 2020. године, донео следеће закључке:

1. Зелене пијаце (на отвореном и затвореном простору), које су за време ванредног стања обуставиле рад, настављају са радом почев од 07,00 до 13,00 часова.

Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне и физичке дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

Након престанка радног времена забрањује се држање производа на и испод тезги.

Обавезује се ЈКП „Видрак“ да изврши дезинфекцију простора зелене пијаце дан пре почетка рада зелене пијаце и након завршетка радног времена зелене пијаце, изузев пијаце на Дивчибарама на којој ће дезинфекцију после завршеног радног времена вршити ЈКП „Полет“.

 

2. Малопродајни објекти ће радити у складу са дописом Министарства државне управе и локалне самоуправе и препоруком Привредне коморе Србије.

Допис Привредне коморе Србије, можете преузети на линку испод

Dopis za MDULS-2

 

3. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да, у складу са Закључком бр. 112-489/1/20-04/1 од 08.04.2020. године и рачунима достављеним од корисника средстава, са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, пренесе следећа средства:

– за потребе Опште болнице Ваљево за уређење и опремање простора за рад на одељењу кардиологије – износ од 129.600,00 динара.

 

4. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да са наменског подрачуна отвореног код Управе за трезор у циљу прикупљања новчане помоћи током трајања ванредног стања, изврши плаћање рачуна за набавку:

– гела за суво прање руку – 2500 ком. и

– дезинфекционих тунела за пешаке (број ће се одредити накнадно),

одмах по испостављеним фактурама.

 

5. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ Дому здравља Ваљево да преко Службе поливалентне патронаже оствари контакт са пацијентима са хемодијализе и хемотерапије ради праћења њиховог здравственог стања.

 

6. НАЛАЖЕ СЕ Здравственој инспекцији да се у решења која се издају пацијентима који су позитивни на Ковид 19, поред осталих података, уноси и датум последњег контакта.

 

7. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да организује рад редара који ће пружати помоћ полицији у контроли спровођење мере – кретање лица старијих од 65 година у време полицијског часа. За ту сврху потребно је обезбедити потврде за кретање по два волонтера у свакој градској месној заједници.

 

8. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Ваљева да у наредном периоду спроведе редовно одржавање водотокова другог реда и објеката изграђених на водотоцима, чишћењем и уређивањем најугроженијих делова корита.