Штаб за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Штаб за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Штаб за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева, на 42. седници одржаној на дан 29.07.2020. године, донео је следећи закључак:

  1. У поступку надзора над спровођењем Решења о одређивању радног времена које је донело Градско веће града Ваљева број 011 – 63 / 2020 – 01 / 5 од 14.07.2020. године, „Службени гласник града Ваљева“ број 12 / 2020 ) примењиваће се одредбе Одлуке о радном времену („Службени гласник града Ваљева“ број 9 / 2017 – пречишћен текст).