Штаб за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Штаб за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Штаб за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације ситуације града Ваљева, на 43. седници одржаној на дан 05.08.2020. године, донео је следећу наредбу:

  1. НАЛАЖЕ СЕ Саобраћајном предузећу „Ласта“ а.д. – Пословној организацији „Ласта – бус“ Ваљево да редукује поласке у градском и приградском саобраћају и то по следећем режиму вожње:
  • да се у приградском и градском саобраћају задрже само линије и поласци који одговарају радном времену послодаваца и који служе за превоз радника и
  • да се у приградском саобраћају укину поласци викендом.

Редуковане поласке примењивати почев од 06. августа 2020. године.

  1. НАЛАЖЕ СЕ ПД Ерозија а.д. Ваљево да хитно прегледа водотокове из њихових надлежности и тамо где је потребно уклони наносе који ремете проток.
  2. НАЛАЖЕ СЕ Предузећу за путеве „Ваљево“ а.д. Ваљево да хитно прегледа каналску мрежу путева који су у њиховој надлежности одржавања и тамо где је потребно уклони нанос.
  3. НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру да хитно прегледа каналску мрежу путева који су у њиховој надлежности одржавања и тамо где је потребно наложе уклањање наноса.
  4. НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за инспекцијске послове да изврши контролу водотокова 2. реда и о нађеном стању достави извештај:
  • Комаданту Штаба за ванредне ситуације,
  • Начелнику Штаба за ванредне ситуације и
  • Начелнику Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру.