Штаб за ванредне ситуације града Ваљева

Почетак » Штаб за ванредне ситуације града Ваљева » Актуелно » Штаб за ванредне ситуације града Ваљева

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева на предлог Стручно – оперативног тима  за заштиту и спасавање од епидемија, у складу са чланом 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид – 19 , у циљу спречавања интезивног ширења корона вируса, на 38. седници одржаној 16.07.2020. године донео је наредбу:

  1. Налаже се управницима стамбених зграда да обезбеде два пута недељно чишћење и дезинфекцију заједничких просторија и површина у згради на којима се остварује највећи контакт ( улази у зграду, простори испред лифтова, лифтови, степенишни рукохвати, кваке на улазним вратима, улазна врата и друго. ).
  2. Даном примене ове наредбе престаје да важи тачка 17. Наредбе о спровођењу мера за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид – 19 број: 112-788/2020-04/1 од 07.07.2020. године.
  3. Примена ове наредбе почиње од 17.07.2020. године.