Штета од поплава преко 75 милиона динара

Почетак » Штета од поплава преко 75 милиона динара » Вести » Штета од поплава преко 75 милиона динара
Чланови Градског већа прихватили су извештај поводом елементарне непогоде- јаке кише која је задесила Ваљево у четвртак 24. априла када је пало 66,4 литара кише по метру квадратном. Поплава и штета већих размера спречена је превентивним деловањем града Ваљева у области уређења водотокова за чије је одржавање надлежна локална самоуправа. Континуираним активностима Града у протекле три године, када је из буџета издвојено неколико десетина милиона динара за превентивне мере, спречена је или значајно умањена штета на објектима комуналне инфраструктуре, пословним, али и објектима колективног или индивидуалног становања. Привредно друштво „Ерозија“, које на територији града Ваљева одржава водотокове II реда благовремено је окончало радове на чишћењу доњег тока реке Љубостиње чиме је спречено изливање ове реке и наношење штете већег обима.
 
Укупно процењена штета коју је проузроковала елементарна непогода у Ваљеву износи 75.200.000 динара, од тога 45.500.000 динара је процењена штета на асфалтним путевима и улицама, 15 милиона динара је штета на макадамским и атарским путевима. Процењује се да ће бити потребно 9.700.000 динара  за санацију клизишта и одрона, а пет милиона је штета на водотоковима. Укупно процењена висина штете на 22 индивидуална стамбена објекта износи 2.375.000 динара.Формиране су две комисије за процену штете од поплава и до сада је прослеђено 57 захтева за надокнаду.
 
„Град Ваљево је у протекле три године издвојио неколико десетина милиона динара за превентивне мере-уређење и чишћење водотокова, што је дало резултате, јер у условима елементарне непогоде која је задесила Ваљево, ниједна река се није излила. Показало се и овог пута да су све надлежне службе и јавна предузећа били добро организовани уз координацију Одељења за ванредне ситуације, јер је спречена штета већих размера. Потребно је пратити ситуацију и у наредном периоду, бити у приправности и благовремено реаговати“, рекао је овом приликом између осталог градоначелник града Ваљева Станко Терзић.
 
Радови на санацији улица и путева где су оштећења настала због елементарне непогоде, почеће чим временски услови дозволе.
 
Чланови Градског већа на данашњој седници прихватили су извештај о раду заједничког Јавног правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2013. годину. Утврђен је и предлог решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Милица Ножица“, а утврђен је и предлог Одлуке о преносу на коришћење и управљање објекта Рециклажног центра. Градско веће разматрало је и извештај о реализацији приспелих средстава на рачун буџета града Ваљева од наплаћених новчаних казни за учињене прекршаје у саобраћају у предходној години. Такође, чланови Градског већа на данашњој седници дали су сагласност на правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места обе Градске управе. Поред осталог, Градско веће је на данашњој седници утврдило и предлог Одлуке о расписивању јавног огласа за начелника Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, као и предлог Решења о образовању комисије за избор кандидата за начелника Градске управе. Начелнице Градских управа овом приликом нагласиле су да у овој години није било нових примања на неодређено, као и то да Градске управе имају око 30  радника мање у односу на број запослених који би могле да имају.  
 

Leave a Comment