Стратегија одрживог развоја

Почетак » Стратегија одрживог развоја » Вести » Стратегија одрживог развоја

 

Град Ваљево, „EXCHANGE 2“ програм – Јачање капацитета Сталне конференције градова и општина који финансира ЕУ, као и Урбан институт који спроводи Програм подстицаја економском развоју општина (МЕGА) финансиран преко америчке агенције за међународни развој (USAID), позивају све грађане Ваљева да активно учествују у процесу јавне расправе о НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ВАЉЕВА 2010.-2020. година.
 
Циљ Јавне расправе је да се представи и унапреди Нацрт Стратегије, као услова одрживог развоја локалне заједнице, стабилног економског раста и унапређења свеопштег квалитета живота у локалној заједници. Очекујемо активно учешће шире јавности у процесу јавне расправе и сугестије које ће унапредити  текст Стратегије, што ће  допринети да град добије квалитетан план развоја који ће задовољити потребе шире заједнице и дефинисати одржи развој нашег Града. Јавна расправа је завршна активност пре него што овај документ буде усвојило Градско веће односно Скупштина града. Термин одржавања јавне расправе биће накнадно одређен.
 
Сви предлози, мишљења, идеје, могу бити достављени Ненаду Бранковићу из Одсека за локални развој и привреду Градске управе Ваљево на електронску адресу: nbrankovic@valjevo.org.rs , а детаљније информације могу се добити на телефон: 294 – 746. Нацрт Стратегије може се преузети овде .
 
Иначе, Стратегија одрживог развоја локалне заједнице односи се на одрживи развој живота, рада и целокупног функционисања на територији једног града. Шире посматрано мора бити усаглашена са Националном Стратегијом одрживог развоја Републике Србије и оквирним планом Миленијумских развојним циљева УН. Претходно наведени документи представљају основ за израду Стратегије одрживог развоја града Ваљева за период 2010.–2020.године. Постојање Стратегије развоја је предуслов који сваки град мора да испуни како би могао да конкурише за средства из предприступних фондова Европске уније.
 
Стратегија локалног одрживог развоја ради се у оквиру програма „Exchange 2 – Јачање капацитета Сталне конференције градова и општина“ Европске уније, који спроводи Делегација Европске уније у Србији. Ваљево је једна од локалних самоуправа у Србији која је од Делегације ЕУ, преко СКГО, добила подршку за израду овог стратешког развојног плана.
 
Изради ове Стратегије приступило се по партиципативном методу, што подразумева директну укљученост свих партнера из јавног и цивилног сектора у току трајања целокупног процеса. Процес је практично започет формирањем Скупштине партнера, на коју су позване све релевантне институције и организације. У складу са приоритетима одабраним на почетку овог процеса, формиране су три тематске радне групе: Економски развој, Друштвени развој и Заштита животне средине. У оквиру сваке стратешке области дефинисани су специфични циљеви за које су предложени конкретни пројекти којима ће они бити реализовани. Стратегија је документ који ће у себи садржати све пројекте значајне за развој локалне заједнице.

Leave a Comment