Стратегија руралног развоја и предлози програма јавних предузећа

Почетак » Стратегија руралног развоја и предлози програма јавних предузећа » Вести » Стратегија руралног развоја и предлози програма јавних предузећа

 

Градско веће на данашњој седници утврдило је предлог Стратегије руралног развоја Ваљева од 2012. до 2022. године. „Стратегија је пионирски документ и јединствена је у Србији. Она представља не само развој села, него укупан развој пољопривреде, инфраструктуре и уопште побољшање услова квалитета живота на селу. Стратегија садржи педесетак различитих пројеката уз једну обимну анализу и заснована је у три основна правца. Први је јачање конкурентности пољопривредних газдинстава, други правац се односи на привлачење инвеститора у области прехрамбене индустрије и трећи правац је јачање квалитета живота на селу и састоји се из низа инфраструктурних и других пројеката“, рекао је између осталог члан Градског већа Александар Јовановић образлажући предлог Стратегије.
 
На данашњој седници, чланови Већа између осталог утврдили су и предлог Акционог плана енергетског сектора града Ваљева за период до 2020. године, предлог Мастер плана за обновљиве изворе енергије, предлог годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2012. годину, предлог програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине, као и предлоге програма пословања јавно комуналних предузећа и установа.
Програмом пословања за 2012. годину ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ планирала је укупне приходе од око 467 милиона динара што је за 32 одсто више у односу на предходну годину. Највећи приход планиран је из Фонда за грађевиснко земљиште у износу од 260 милиона, из буџетског Фонда за путеве 90 милиона, а од прихода за инвестиције из буџета града око 46 милиона. За рад Дирекције планиран је приход од око  40 милиона динара. За инвестициона улагања у 2012. години планирана су средства у укупном износу од око 58 милиона динара. Најзначајније инвестиције су на изградњи топловодне мреже од 25 милиона и изградњи инфраструктуре у индустријској зони и на полигону у укупном износу од 20 милиона динара.
 
ЈКП „Топлана“ програмом је предвидела да на пролеће почне са изградом вреловодне мреже за прикључење Болнице захваљујући донацији Владе Републике Чешке уз учешће града Ваљева. „Пројекат подразумева систем кључ у руке, постављање вреловодних цеви, подстанице. Разговарамо са донаторима о могућнсоти да се овај пројекат реализује у овој години, како би Болницу прикључили на вреловод у наредној грејној сезони“, рекао је између осталог на данашњој седници Већа Драган Деспотовић, директор Топлане. Иначе, програмом послвоања овог предузећа у 2012. години, за укупне инвестиционе активности,  за наставак изградње вреловодне мреже, изградњу топлотних подстаница,  укључујући и изградњу вреловодног котла капацитета 50 MW, планирана су средства у износу од око 187 милиона динара.  
 
ЈКП „Видрак“ у 2012. години програмом пословања предвидео је укупна инвестициона улагања у износу од 108 милиона динара и то сопственим средствима око 51 милион, средствима буџета Републике Србије 42 милиона и средствима буџета Града у износу од око 14 милиона динара. „На правом смо путу да решимо изђубравање и складиштење смећа у Ваљеву.Планирамо да у току следеће годиен затворимо постојећу депонију и од ње да направимо парк и то је оно што чекамо деценијама и оно што ће донети бољитак свим грађаниам који живе ту“, рекао је између осталог овом прриликом директор ЈКП „Видрак“ Слободан Павловић.
 
ЈКП „Водовод“ је у текућој години планирао инвестициона улагања у износу од око 124 милиона динара и то у реконструкцију и изградњу објеката водовода и канализације- 94 милиона и у набавку опреме 30 милиона динара. „Настављамо са инвестицијама и планирамо да у овој години уложимо у системе око 104 милиона динара, од чега су сопствена средства око 60 милиона, а око 46 милиона очекујемо да ћемо добити од Министарстав пољопривреде и водопривреде за наставак пројеката Ваљево-Бранковина.  У овој години ћемо покушати да решимо питање водоснабдевања на Дивчибарама, а очекујемо да ћемо пустити погон у Каменици“, рекао је између осталог директор ЈКП „Водовод“ Селимир Манојловић.
 
Укупна инвестициона улагања у брану и акумулацију Стубо-Ровни у 2012. години планирана су у износу од око две милијарде седамсто милиона динара, што је за 360 одсто више у односу на процену извршења у предходној години. „Објекти овог система су у завршној фази, у овој години нас очекује завршетак чишћења корита језера бране, где је преко 50 одсто радова већ извршено, остало је да се заврши монтирање машинске и електро опреме на телу бране, да се уради систем за даљинско управљање и осматрање и да се приступи изградњи цевовода до Лајковца и Лазаревца“, рекао је између осталог в.д.директора Миодраг Марковић.
 
На данашњој седници Већа, између осталог утврђен је и предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о сталним манифестацијама у области културе и спорта, као и предлози решења о давању сагласноти на статуте Модерне галерије, Завода за заштиту споменика културе итд.

 

Leave a Comment