Стратегија руралног развоја

Почетак » Стратегија руралног развоја » Вести » Стратегија руралног развоја
Стратегија пољопривреде Града Ваљева је најзначајнији акт у овој области који треба да усвоји Скупштина града и подразумева оквир на који ће се у следећих десет година развијати сама пољопривреда у Ваљеву. Она не подразумева само пољопривредне активности, него и активност на селу и инфраструктурно опремање (водовод и електромрежа), чуло се на данашњој презентацији Стратегије, на којој су учествовали агрономи из ваљевског краја, коју је организовала Дирекција за пољопривреду и робне резерве. Ова Дирекција је укључена у разне манифестације везане за промоцију ваљевских производа и производа са села.
 
Стратегије руралног развоја града Ваљева“ била је тема данашње презентације која је одржана у Малој сали Скупштине града. На презентацији је присуствовало 70 представника, међу којима су агрономи,чланови тима за израду овог стратешког документа и представници локалне самоуправе.
 
На састанку су изнети предлози локалних акционих планова који ће се наћи у Стратегији према приоритетима. А приоритети су подизање конкурентности ваљевских пољопривредних газдинстава (снижавање трошкова производње, повећање квалитета и обима производње, маркетинг), затим унапређење квалитета живота у руралном подручју и повећање инвестиција у пољопривредној производњи или у руралним областима.
 

Leave a Comment