Стручна и одговарајућа нега и одржавање шуме Пећина

Почетак » Стручна и одговарајућа нега и одржавање шуме Пећина » Вести » Стручна и одговарајућа нега и одржавање шуме Пећина

 

На основу Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина општине Ваљево, донете 1999.године, одређен је начин и услови уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина. Под зеленим површинама у смислу ове одлуке сматрају се паркови, зеленило дуж саобраћајница (травњаци, дрвореди и други засади), уз обале река, у стамбеним насељима, парк шуме… ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ стара се о извршењу усвојених програма одржавања паркова, зелених и рекреациониних површина и осталих зелених површина.
На основу раније примећених сувих стабала која су се у последњих 5-6 година редовно уклањала из парк шуме Пећина , уочено је значајније сушење стабала борова и смрче на свим зеленим површинама у граду, а посебно на локацији код Пољопривредне школе, у спомен парку Стевану Филиповићу и у парк шуми Пећина. Ради стручног и одговорног приступа каснијим радовима, ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ је од Шумарског факултета из Београда добила елаборат којим је научно и стручно дефинисано шта је узрок сушења борова и смрча на зеленим површинама у граду и које мере треба предузети да би се то спречило.
На основу добијеног елабората, Градска дирекција је наложила извођачима радова на одржавању зелених површина у Ваљеву (чија је површина 150 ха) – ЈКП “Видрак“, Ројал Трејд и Мичелини, да поступе по добијеним упутствима.
На основу уговора потписаног са градском дирекцијом, Парк шуму Пећина и парк шуму Видрак одржава и уређује Мичелини из Ваљева. Са два запослена инжењера шумарства који поседују потребне лиценце,Мичелини је почео сечу сувих и заражених стабала борова у парку Пећина. За сада је посечено око 50 стабала, а до краја године биће посечено још 150 обележених стабала. Сва дрвна маса ће бити извучена на локацију извођача, а грање ће бити спаљено на одређеном месту.
Штеточина која је напала борове тзв. шестозуби поткорњак, живи и развија се између коре и самог дебла. Против ове штеточине може се вршитит третирање веома опасним супстанцама које су забрањене у већини земаља Европе. Поткорњак изазива слабост и смањује здравствено стање саднице. То привлачи друге, секундарне штеточине, што доводи до сушења борова. Посечен бор на пању није болестан, већ здрав. У питању је здрава дрвна маса, али сам бор је нападнут, болестан и нема му спаса.
И шумари и Еколошко-шумарска асоцијација “Екошум“ требало би да знају разлику између шуме и парк шуме. Ради појашњења и њима и нашим суграђанима, парк шума спада у категорију зелених површина које, због своје специфичности и величине, битно другачије се уређује и одржава, за разлику од шуме која се гаји зарад дрвне масе и прираста или неког заштитног појаса, те да она не подлеже Закону о шумама.
Парк шума Пећина почела је са сличним радовима интензивнијих сеча доласком радних акција 70-их година у Ваљево. Тада се започело са санитарним уређивањем зелене површине парк шуме Пећина . Зелена површина на овом простору је до тада имала потпуни склоп, тотално заклоњен од сунца, зарасла у остругу и коприву и слично коровско шибље. Након радних акција парк шума Пећина је “прогледала“. Формиране су осунчане травнате површине за игру и одмор деце, дечји вртић се редовно одржава. Главна стаза од “Риболовца“ до Промаје је асфалтирана, а доња стаза је добила и јавну расвету. На мањим слободним површинама засађена су декоративна стабла либоцедруса, малуса, платана, брезе, јаребике, како би монолитни састав црног бора, уз пар десетина стабала белог бора, допринео лепшем уређењу и колориту те зелене површине. Задржана су појединачна и правилно формирана стабла липа.
Пратећи радове на уношењу нових и декоративних врста дендро (садног) материјала који одговарају парк шуми Пећина, као категорији зелених површина где су извршене и где ће бити извршене санитарне сече заражених борова, уз претходно иверање пањева, биће засађене друге врсте одговарајућих садница.
Посечена дрвна маса која се може искористити неће бити стављена у промет, већ ће се искористити за рустик мобилијар (клупе, настрешнице, ограде, корпе за отпатке и сл.) који ће се постављати на зеленим површинама парк шуме “Видрак“ и спомен комплекс Стеван Филиповић.
Такозваним “плућима града“ као што су Пећина и Видрак посвећујемо стручну и веома одговорну пажњу и више љубави него што прописује Закон о шумама.
Поред активности на зеленим површинама, приметно је и похвално реаговање Здравственог центра Ваљево који је већ приступио сечи и уклањању сувих и заражених стабала из болничког круга. То исто требало би да ураде и ОШ “Нада Пурић“ и ЈП “Водовод“ на Промаји.
 
 
ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“
Миодраг Лаловић, виши стручни сарадник
дипломирани инжењер хортикултуре
 

 

Leave a Comment