Студија паркирања

Почетак » Студија паркирања » Вести » Студија паркирања
Друга фаза реализације Студије подразумева пројектовање новог система паркирања за сваку појединачну локацију на подручју Ваљева. Друга фаза садржи детаљна техничка решења новог система паркирања са јасно дефинисаним бројем тарифних зона, ценом паркирања, техничким решењима везаним за наплату паркирања, евентуалног временског ограничења паркирања, систем карата, карактеристичне кориснике према статусима (станари) и сл.
 
Динамика реализације пројектованог система и очекивани ефекти су трећа фаза ове Студије. Она обухвата анализу финансијских ефеката увођења пројектованог система паркирања са дефинисаном динамиком реализације појединих фаза система.

Leave a Comment