Studijska poseta Italiji

Почетак » Studijska poseta Italiji » Вести » Studijska poseta Italiji
Prve sedmice novembra u okviru projekta „Profesionalizacija sektora mentalnog zdravlja u Valjevu u cilju kvalitetnijeg života osoba sa intelektualnim smetnjama” koji sprovodi Karitas Valjevo u partnerstvu sa Gradom Valjevom i Udruženjem za pomoć deci sa posebnim potrebama „Naši snovi“, a u okviru programa „Otvoreni zagrljaj“ koji finansira Evropska Unija, realizovana je studijska poseta socijalnoj kooperativi Domus Laetitiae iz italijanskog grada Biella.
Svrha ove posete bila je upoznavanje sa sistemom zastite mentalnog zdravlja u regiji Pijemont u severnom delu Italije, aktivnostima kooperative Domus Laetitiae i njenih partnerskih asocijacija na polju pružanje podrške licima sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama, a u cilju prenošenja pozitivnih iskustava, unapređenja postojećih i razvijanja novih usluga socijalne zaštite u Gradu Valjevu.
Tokom pet dana boravka u Italiji, predstavnici Caritasa Valjevo, Grada Valjeva Svetlana Janković Beljanski, pomoćnica gradonačelnika i Zora Bojičić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti i predstavnici Psihijatrijske službe Opšte bolnice Valjevo, imali su priliku da se upoznaju sa širokim setom usluga koje pruža ova socijalna kooperativa: stanovanjem uz podršku za lica sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama, dnevnim centrom i rezidencijalnim smeštajem namenjenim osobama sa najtežim oblicima mentalne fizičke i intelektualne ometenosti, konceptom privremenog stanovanja, uslugama rane intervencije i podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju uzrasta od 0 do 3 godine, „kućom autizma“ kao i teritorijalnim medicinsko socijalnim programima intervencije u oblasti jačanja veština i preostalih sposobnosti za samostalni život osoba sa invaliditetom.
 
Takođe, poseta je iskorišćena i za predstavljanje modela radnog osposobljavanja ove ciljne grupe u radionici „Botegga dei mestieri“, podrške porodici i socijalizaciji korisnika kroz rad u vršnjačkim grupama. Pored navedenog, učesnici su se upoznali i sa funkcionisanjem usluge pomoć u kući u regiji Opštine Biella za lica sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama, a važan segment studijske posete odnosio se i na upoznavanje sa modelom međuopštinskih usluga socijalne zaštite koje se sprovode na teritoriji šire regije Biella (pokriva 180 000 stanovnika), a koje su u nadležnosti međuopštinskog konzorcijuma za usluge socijalne zaštite – Conzorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biella – I.R.I.S. Takođe predstavljena je i organizacija koja se bavi uključivanjem osoba sa invaliditetom u sportske aktvnosti od ranog detinjstva. Poseta je završena gostovanjem u Caritasu Biella i obilaskom lokalnog Caritasa opštine Sagliano Micca. 

Leave a Comment