Студијска посета Сомбору

Почетак » Студијска посета Сомбору » Вести » Студијска посета Сомбору
Сомбор и Ваљево су два града која у нашој земљи предњаче по резултатима образовања Рома. Због тога су се јуче њихови представници састали у згради Жупаније и разговарали о досадашњим искуствима, проблемима и плановима за што боље и потпуније укључивање Рома у друштвени живот. Ваљевску делегацију коју су предводили Дејан Маринковић, председавајући Друштва Ром и Зора Бојичић, начелница Одељења за друштвене делатности, поздравио је Борислав Станичков, заменик председника Скупштине Града Сомобра.
 
Зоран Калањош, координатор Канцеларије за инклузију представио је гостима из Ваљева главне активности и резултате спровођења Локалног плана образовања Рома у Сомбору, међу којима је најважније што су сва ромска деца у овом бачком граду укључена у процес предшколског, основног и средњег образовања. Владимир Поповић, руководилац школе за образовање одраслих говорио је о сомборском искуству, апострофирајући велики удео неписменог становништва у Бачком округу и говорећи о напорима да се овој популацији омогући почетно образовање које ће олакшати запошљавање.
 
Колегама из Ваљева ова школа је представила занимљив подухват који је омогућио неколицини ромских породица да самостално покрену производњу цвећа и лековитог биља и да тако обезбеде себи егзистенцију.
 
Представници два града су се сагласили да је за постизање одрживих резултата на пољу инклузије Рома веома значајно доношење локалних планова, али и системска подршка од стране националних институција, Владе Републике Србије, надлежних министарстава и посебно Националног савета ромске националне мањине. Закључено је да би Сомбор и Ваљево требало да имају значајнију улогу у комуникацији са овим националним телима. Као главни изазов за будућност сматра се запошљавање Рома као основни услов њиховог дугорочног укључивања.
 
Једнодневно студијско путовање и размену Ваљева и Сомбора у којој су учестовали наставници, учитељице, педагози и педагошки асистенти ваљевских образовних установа омогућено је захваљујући акцији „Образовање, мост разумевања. Образовна инклузија Рома у Ваљеву 2012/2012“.
 
Подршка за остваривање овог пројекта обезбеђена је у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС“, који реализује Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке, средствима Светске банке/Међународне банке за обнову и развој, IBRD Зајам број 7510 YF“ и Ромски образовни фонд из Будимпеште.
 
 

Leave a Comment