Суфинансирање пројеката кроз конкурс УНДП – a и града Ваљева у 2020. години

Почетак » Суфинансирање пројеката кроз конкурс УНДП – a и града Ваљева у 2020. години » Актуелно » Суфинансирање пројеката кроз конкурс УНДП – a и града Ваљева у 2020. години

Данас је у Великој сали Скупштине Града одржан састанак, где су присуствовали представници локалних организација цивилног друштва, а у вези са дефинисањем приоритета за суфинансирање програма и пројеката кроз конкурсе у 2020. години.Град Ваљево је 19. новембра 2019. године потписао Меморандум о разумевању између Програма Уједињених нација (УНДП) за развој и пет локалних самоуправа за унапређење развојних активности кроз пројекат „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“, а ради јачања партиципативне демократије и процеса европских интеграција у Србији. Од 140 пријављених, поред Ваљева, изабран је град  Ниш, општине Бач, Врњачка Бања и Рашка.

Теме које су биле на састанку су везане за све организације цивилног друштва (ОЦД) , узимајући у обзир нову законску регулативу, а то су: водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из средстава јединица локалних самоуправа (ЈЛС), побољшање разумевања процеса и документације потребне за јавни конкурс за финансирање ОЦД од стране ЈЛС, сагледавање постојеће праксе локалних самоуправа у расписивању јавног конкурса и унапређење постојеће праксе, али и припрема за будућу примену наученог у процесу јавног конкурса за ОЦД подржано од стране УНДП програма.Предавач на инфо састанку је био консултант Жељко Плавшић, који је директно задужен за сарадњу са представницима УНДП-а у Србији, као и Радоица Рстић, председник Савета за социјалну политику у Ваљеву, задужен за сарадњу и комуникацију са организацијиама цивилног друштва.

Конкурс ће трајати 30 дана, а биће објављен 12. марта. Инфо сесија ће се одржати 18. марта, док ће од 19. до 21. марта трајати обуке, тачније тренинзи за писање пројеката.