Све више грађана подноси пореске пријаве

Почетак » Све више грађана подноси пореске пријаве » Вести » Све више грађана подноси пореске пријаве
Из дана у дан повећава се број грађана који се одазвао позиву Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове за подношење пореских пријава на непокретности. У марту је поднето пет пута више пријава него у јануару и три пута више него у фебруару, а само јуче предато је 45 пријава. Углавном се ради о пријавама које су власници први пут поднели, а већина се односи на раније изграђене објекте, старе и до 20 година.
Градска управа још једном позива правна и физичка лица да пореске пријаве на имовину поднесу до 31. марта, када истиче законски рок, и на тај начин избегну законске санкције. После 31.марта, Одељењеза утврђивање, наплату и контролу изворних прихода започеће контролу стања на терену и подносиће прекршајне пријаве, а казна за физичко лице које не пријави порез на непокретност износи од 5.000-50.000 динара. Просечна вредност пореза на непокретности није већа од 2.000 динара годишње, а плаћа се у четири рате.
До краја марта шалтер за предају пореских пријава радиће до 18 сати, а суботом од 8 до 13 сати. У случају потребе, биће појачан рад шалтерских служби. Прихватиће се и пријаве које буду послате поштом са жигом од 31. марта. Грађани могу да добију бесплатне формуларе ППИ-2 на пулту Информације и у месним канцеларијама, као и брошуре преко којих се могу информисати о пријављивању имовине.
Грађани су по Закону обавезни да пријаве право на непокретности као што су стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, земљиште, пољопривредни и други привредни објекти, као и грађевински објекти.

Leave a Comment