Трајна документа

Почетак » Трајна документа » Вести » Трајна документа
Изводи из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих на новим обрасцима без ограниченог рока важења,  од данас се издају и у Градској управи за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове града Ваљева. Нова документа, у складу са новом законском процедуром, важиће све до првих промена, као што је склапање брака на пример, када власник враћа оригинални извод и добија нови. Грађани ће и даље плаћати таксу по непромењеној цени од 176 динара.
 
Град Ваљево је у склопу унапређења електронског пословања, а с циљем поједностављених процедура издавања докумената, проширио могућности добијања извода. Осим личног доласка у зграду органа града Ваљева, Ваљевци, али и они који имају пребивалиште ван Ваљева, а рођени су у нашем граду, могу упутити захтев за издавање извода из матичних књига и телефоном, на бројеве: 014/ 294-846 и 014/ 294-873. Изводи се могу наручити и електронским путем, слањем захтева на  нa и-мејл адресу maticar@valjevo.org.rs, као и преко сајта града Ваљева www.valjevo.org.rs , у рубрици „за грађане-наручивање докумената“.
 
У том случају ће документа добити поштом на кућну адресу и платити исту цену таксе уз трошкове доставе. На тај начин је знатно поједностављен и убрзан процес, у складу са прописима који регулишу ову област, али и са модерним приступом у комуникацији надлежних служби Градских управа и грађана.
Приликом узимања извода потребно је да грађани обрате пажњу на тачност података,  јер је власник документа одговоран уколико није пријавио надлежној служби било коју од новонасталих промена. Законом о матичним књигама, који је Скупштина Републике Србије усвојила у марту прошле године, прописано је да је за употребу издатог трајног извода из матичне књиге рођених, који не садржи последње податке уписане у матичну књигу, одговорно лице које га употребљава.
 
Увођењем исправа са трајним карактером,  омогућена је једноставнијa процедурa приликом остваривања права грађана Србије, али и даљи развој матичних књига у складу са међународним стандардима. Издавањем докумената без ограниченог рока важења, ова област биће прилагођена потребама савремене државе посебно у сфери информационог друштва. Ова документа садрже више нивоа заштите у складу са међународном стандардима, јер је њихова безбедност била један од услова за визну либерализацију.
 
Из градског буџета за набавку нових образаца, које је израдио Завод за израду новчаница,  издвојено је око 500.000 динара. 

Leave a Comment