Tренутно стање по питању издавања решења о изградњи и санацији објеката оштећених поплавама и клизиштима у мају 2014. и обнова инфраструктуре

Почетак » Tренутно стање по питању издавања решења о изградњи и санацији објеката оштећених поплавама и клизиштима у мају 2014. и обнова инфраструктуре » Вести » Tренутно стање по питању издавања решења о изградњи и санацији објеката оштећених поплавама и клизиштима у мају 2014. и обнова инфраструктуре
Посао на формирању предмета и изради решења о изградњи и санацији објеката оштећених поплавама и клизиштима у мају 2014. године раде две групе правника.
 
Једна група ради на изради решења за изградњу објеката, а друга на решењима за санацију објеката.
 
Законом је предвиђено да се граде стамбени и породични објекти који имају VI степен оштећења и у којима породице имају пребивалиште.
 
Што се тиче објеката који имају највећи (VI) степен оштећења, предвиђено је рушење и изградња нових.
 
У том поступку је 48 објеката. Од тог броја, 26 имају VI степен оштећења, 16 се налази на клизиштима, а код 6 објеката су уништени путеви.
 
Из групе од 26 објеката који имају VI степен оштећења, власници немају доказ о пребивалишту код девет објеката.
 
Од преосталих 17, осам породица се изјаснило да има парцеле, а девет нема обезбеђену парцелу.
 
Код ове групе која нема одговарајућу локацију, ради се на проналажењу адекватне локације.
 
У случају да се не пронађе адекватна локација, тим породицама ће бити додељена одговарајућа финансијска помоћ.
 
У овој групи је све спремно за доношење решења о изградњи објеката и чека се на издавање информације о локацији која је саставни део решења и то у смислу издавања геолошких и хидрогеолошких услова за локацију, на којој ће се градити нови објекат.
 
 
За остатак кућа које се налазе на клизиштима и немају шести степен оштећења, а тих кућа је 16, град Ваљево чека став Канцеларије за обнову и помоћ поплављеним подручјима о изградњи нових објеката.
 
Исто је и за преосталих шест објеката, који нису оштећени, али је уништена инфраструктура у њиховој близини, тако да им се не може прићи.
 
Средства за реконструкцију инфраструктуре у близини тих објеката, надмашују средства потребна за изградњу нових кућа за те породице.
 
За све њих прикупљају се потребни подаци за доношење решења.
 
 
Друга група су објекти за санацију и њих је око 220.
 
Они су сврстани од I до V категорије оштећења.
 
Најмање објеката је из IV и V, а највише у I,II и III категорији.
 
Надлежно одељење Градске управе прибавља поседовне листове и документа о пребивалишту, тако да се издавање првих решења може очекивати до краја недеље.
 
Закон о отклањању последица поплава и обнављању инфраструктуре у Републици Србији је дефинисао скраћени поступак јавне набавке, који се односи на санацију инфраструктуре.
 
ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева” је расписала конкурс за извођаче радова на реконструкцији путева и мостова и избор извођача је при крају.
 
Ускоро ће бити расписан конкурс за извођача радова на клизиштима.
 
Очекује се да ће веома брзо почети извођење радова на санацији путева, мостова и клизишта. За обнову и санацију инфраструктуре, у буџету града је опредељено 127 милиона динара.

Leave a Comment