У току је поступак именовања улица

Почетак » У току је поступак именовања улица » Актуелно » У току је поступак именовања улица

У мандату од када је проф. др Мирољуб Ивановић на челу Комисије за одређивање назива улица, тргова, градских четврти и других делова насељених места на територији града Ваљева од 5. јуна одржано је пет седница.

„Током ових пет седница разматрали смо предлоге физичких лица и образовних и културних институција и предложили смо Скупштини града Ваљева називе за  шест улица. Да би Скупштина града Ваљева донела одлуку о именовању улица неопходно је да Министарство за државну управу и локалну самоуправу да сагласност. Радило се о следећим улицама: Ћатином путу, Улици Јакова Ненадовића, Ивана Пуцеља, Белопољске, Александра Мишића и Љубише Милошевића. Ово су улице које смо ми успели да у кратком временском периоду именујемо. Треба имати у виду да је претходни председник комисије поднео оставку због личних разлога и неусаглашених ставова комисије. Комисија се није састајала осам месеци пре мога именовања. Комисија је заузела став да се за све спорне називе  обрати релевантним републичким институцијама за давање мишљења. За ових пет седница Министарству за државну управу и локалну самоуправу предложили смо 92 улице и поступак је у току, тако да очекујемо њихову сагласност“, истакао је проф.др Ивановић.

Члан Градског већа додао је да недостаје 1763 назива улица за 78 насељених места и то у Попучкама 80, у Г. Буковици  57,  у Каменици 44 и то су само неки од примера неименованих улица.

„На претходним седницама постојала је дилема око именовања улица  које имају неразрешене имовинско правне односе. Министарство је потврдило став да је могуће давати називе улица иако нису решени имовинско правни односи. Сада када смо утврдили критеријуме надамо се да ћемо  много брже радити у наредној години“,истакао је председник комисије проф.др Мирољуб Ивановић.