У Ваљеву обележен Дан заштите природе

Почетак » У Ваљеву обележен Дан заштите природе » Вести » У Ваљеву обележен Дан заштите природе

 Презентацијом „Предеоне различитости Србије“, „Стања популација међународно значајних врста биљака и животиња на слатинским, степским и шумостепским стаништима у Војводини“, као и клисуре реке Градац у Ваљеву је обележен Дан заштите природе. Организатори, ресорна министарства, републички и покрајински Завод за заштиту природе Србије, определили су се да град Ваљево ове године буде домаћин овог еколошког скупа.

„За овогодишњег домаћина ове еколошке прославе изабрали смо ваљево, јер оно то заслужује својим природним лепотама, односом Ваљеваца према њој, сарадњом и трудом градског руководства да прати у чествује у пројектима везаним за заштиту природе. Када се каже Ваљево, онда се неизоставно мисли на Истраживачку станицу Петница, на основне школе у којима се ученици образују и учествују у еколошким и сличним активностима и наравно на реку Градац, коај је бисер Србије“, рекао је овом приликом у Ваљеву Ивица Радовић, државни секретар у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања.
 
Проф.др Ненад Ставретовић, директор Завода за заштиту природе овом приликом је говорио о недељивости предела и потштовању природних граница. „Када ме питају шта ћемо радити када белоглави суп прелети у друго станиште, ја одговорим да је то природно, као што кружи ваздух, водена пара и као што сви делимо оно што се дешава у природи“, истакао је између осталог Ставретовић.
 
„Град Ваљево је при стварању својих визија и стартегије, одлучио да буде и здрав град. Лично сам инсистирао на тој дефиницији, којом се подразумева не само природно окружење, већ и здрави стилови живота и све што они подразумевају. У складу с тим је и наша најважнија инфраструктурна инвестиција, најмодернија топлана у Србији, а циљ је да у наредним годинама цео град буде покривен даљинским грејањем, а аурозагађење смањено. У области управљања комуналним отпадом, град је у фази израде Рециклажног центра и Трансфер станице“, рекао је градоначелник Јаковљевић и додао да је поносан на клисуру реке Градац и венац прелепих ваљевских планина које би требало да се придруже заштићеним природним добрима Србије.
 
На еколошком скупу у Ваљеву говорио је и Јеша Ерчић, председник Еколошког друштва „Градац“. Он је овом приликом нагласио да  ЕКОД „Градац“ планира да обнови бране поточаре и воденице ваљарице, изгради визиторски центар са еко-станицом за истраживање флоре и фауне и национални репродуктивни центар пастрмке поточаре. 

 

 

Leave a Comment