У Ваљеву одржани семинари „Школа животних вештина“ и „Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите“

Почетак » У Ваљеву одржани семинари „Школа животних вештина“ и „Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите“ » Актуелно » У Ваљеву одржани семинари „Школа животних вештина“ и „Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите“
seminarseminar2seminar3seminar4seminar5seminar6seminar7seminar8seminar9

У оквиру ројекта „Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије“, који финансира Европска унија, а спроводи град Ваљево у партнерству са Caritas Ваљево, Друштвом за церебралну парализу и Центром за друштвено економски развој из Јагодине, одржани су семинари у циљу унапређења и изградње капацитета пружалаца социјалних услуга на територији града Ваљева.

Реализован је акредитован програм обуке „Школа животних вештина“ чији је циљ обука професионалаца за процену и припрему особа са инвалидитетом за што самосталнији живот у најмање рестриктивном окружењу. Едукацију су реализовали тренери хуманитарне организације „Дечје срце“ Горан Ројевић и Сашенка Мирковић. Семинарима је присуствовало 23 пружалаца социјалних услуга и представника удружења чија је улога побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом, међу којима су Caritas Ваљево, Друштво за церебралну парализу, Међуопштинска организација Савеза слепих Србије Ваљево, Удружење за помоћ деци са посебним потребама „Наши снови“, Центар за социјални рад, Удружење „Анђели чувари“.

Циљ едукације је био подизање квалитета рада и јачање компетенција запослених у услугама социјалне заштите у којима су полазници обуке запослени.

Осим програма обуке „Школа животних вештина“, у оквиру активности које се односе на изградњу и унапређење капацитета пружалаца социјалних услуга, организована је и обука „Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите“ коме је присуствовало преко 20 учесника. Обука је организована за локалне пружаоце социјалних услуга, као и за представнике центара за социјални рад и Градске управе. Систем интерног мониторинга је неопходан и закључено је овом приликом да је потребно да се један такав систем успостави. Акредитоване обуке су спроводили ауторке програма Татјана Лазор и Ивана Копривица.

Oвaj програм обуке развија опште компетенције којима се унапређује квалитет постојећих услуга, нов систем организације, као и компетенције које могу бити значајан ресурс у покретању нових услуга и то у свим сегментима система социјалне заштите.

Иначе, пројекат „Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије“ који реализује град Ваљево до новембра ове године, а финансира ЕУ, обухватио је преко 70 особа са инвалидитетом са градског и приградског подручја. Кроз услугу „помоћ у кући“ коју спроводи Caritas Ваљево, корисници су добили неопходну помоћ приликом обављања свакодневних послова што је од изузетног значаја, имајући у виду њихово здравствено стање. На тај начин, ангажоване неговатељице су кроз ову услугу подигле ниво квалитета живота корисника који махом живе на ивици егзистенције суочени са непремостивим препрекама у остваривању основних животних потреба. Кроз реализацију пројекта и рад на терену уочена је прека потреба да се обезбеди одрживост услуге о чему најбоље говоре сами корисници.

Велики број корисника добија и неопходну помоћ физиотерапеута, тамо где је процењено да је такав вид подршке потребан. Ову услугу обезбедило је Друштво за церебралну парализу Ваљево које спроводи и низ разноврсних инклузивних активности у заједници. Један од партнера града Ваљева на пројекту, Центар за друштвено економски развој из Јагодине, обезбедио је експертску подршку у развоју социјалне заштите у локалној заједници.

Циљеви пројекта су примена подршке особама са инвалидитетом да достигну свој пуни потенцијал кроз социјалну инклузију. Осим тога, циљеви су и надоградња капацитета града Ваљева како би подигли услугу пружалаца на виши ниво, као и примена новог Закона о социјалној заштити уз надоградњу механизама града Ваљева за набавку, управљање и праћење услуга.

Укупна вредност пројекта је 140.084,14 евра, од чега је вредност донације ЕУ 123.974,46 евра.

Ова активност је део пројекта “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са  5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група  у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањинау кључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила  4,3 милионаевра  у виду 28 грантова ,  који ће се реализовати  у  36  градова и општина у Србији докраја 2017. Пројекти, које спроводе републичке  и  покрајинске институције социјалне заштите,  општине и  градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим  и  квалитет услуга на локалу  у области социјалне  и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније  у  Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs и на сајту www.inkluzija-valjevo.com