Украшавање града

Почетак » Украшавање града » Вести » Украшавање града

 

Зелене површине у градском језгру овог пролећа заблистале су у пуном сјају. Посебну пажњу стручне службе Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева посветиле су оплемењивању парковских површина, уређењу паркића на Пећини, али и декорисању БИД зоне. Обновљени су стари дрвореди у Карађорђевој, Синђелићевој, улици Палих бораца и у насељу Сретена Дудића. На платанима у улици Вука Караџића, Пантићевој, Синђелићевој, Душановој и Радничкој, обновљене су крошње, које би требало да се формирају за месец дана. Засађен је нови дрворед од 48 садница кугластог јасена у Поп Лукиној улици од БИД зоне до Улице Владике Николаја.
 
У пуном је јеку и садња цвећа, разног декоративног шибља. Оплемењен је простор код хотела „Нарцис“ где је засађен тзв. „цветни поток“ са патуљастим и пирамидалним четинарима, полеглим листопадним и зимзеленим шибљем, вишегодишњим и сезонским цвећем. Ових дана у току је сађење и око 42.000 комада разних врста једногодишњих цветних култура на централним градским зеленим површинама. БИД зона је добила преко 250 саксија висећих мишкатли које ће уз одговарајућу негу дати посебан декор овој репрезентативној градској зони. На локацији од Центра за културу до старе градске пијаце постављено је 25 нових жардињера које ће када временски услови буду били повољни бити засађене са патуљастим и пирамидалним четинарима.
Ових дана уређен је и паркић на Пећини. Осим новог мобилијара, постављена је и дрвена ограда дужине 250 метара до пута, а преостало је да се дуж пешачке стазе, до дописништва РТС-а, постави преко 30 канти за смеће.
 
Интензивирано је и кошење свих јавних зелених површина, санитарно уређење паркова. Спомен-комплекс у Бранковини такође је уређен, од прилазног пута до простора око старе и нове школе. Ту је постављен нови травнати тепих и засађено око 800 комада разног сезонског цвећа.
 
У 2010. години градска Дирекција определила је 35 милиона динара за послове одржавања зелених површина, набавку садног материјала, жардињера, мобилијара…Дирекција одржава око 150 хектара зелених површина у граду укључујући и Дивчибаре, али и корита реке Колубаре и Љубостиње. Такође, ово јавно предузеће брине и о уништавању коровских биљака на градским зеленим површинама, при чему се највише пажње поклања механичком уништавању амброзије. 

Leave a Comment